Hz Fatima-tüz Zehra(Betül) Annemizin Vefatı – 25 Kasım 632 / 6 Ramazan 11

Vefatının 1421. yılında, 12 imamların, Abdulkadir Geylanilerin, Şah-ı Nakşibendlerin, Ahmed-er Rufailerin ve misli milyonlarca Evliya-i Kiram Hazeratının dünyaya gelmelerine vesile olan Annelerin annesi Fatima tüz Zehra  anamızı rahmet ve hasret ile anıyoruz. Mübarek, pak ruhaniyeti ve Ehlibeyti Mustafa Sav’in aziz ruhları için 11 İhlas 1 Fatiha Bana İlk Kavuşacak Sensin? Rahmet ve Şefkat Peygamberi Efendimiz… Read More Hz Fatima-tüz Zehra(Betül) Annemizin Vefatı – 25 Kasım 632 / 6 Ramazan 11

Bunu derecelendir:

Mevlid Kandili (19 Kasım 2018)

Rebîulevvel ayı, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) âlemleri şereflendirdiği, nûrlu vücudunun dünyaya intikal ettiği mübârek aydır. Bu ayın 12’nci gecesi, senenin ilk kandili olan Velâdet yani Mevlid kandilidir. Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah Efendimiz için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumalıdır. *** Resûlüllah Efendimiz, rebîulevvel ayının 12’nci gecesinde dünyayı teşrif etmişlerdir.… Read More Mevlid Kandili (19 Kasım 2018)

Bunu derecelendir:

Üstadımızın Vefatının 30. Sene-i Devriyesi!

Bu gün, muhterem Üstadımız Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin vefatının  30. sene-i devriyesi (16 Kasım 1988, hicri 6 Rebiülahir 1409 tarihinde).  Üstadımızı, hasret ve özlem ile yad ediyoruz. Peygamber Efendimizin nezdinde 124 bin Peygamberin ruhlarına, onlar Ehli Beyti ve Ashablarının ruhlarına, 12 İmam ve 12 Tarikat Pirinin ruhlarına, evvelen Üstadımız Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin ve Ehlullahın mübarek pak… Read More Üstadımızın Vefatının 30. Sene-i Devriyesi!

Bunu derecelendir:

Mevlana Celaleddin-i Rumi (11 Rebiül-evvel 14 Kasım) Doğum Yıldönümü

Tanınmış büyük evliyâdan. Asıl adı Muhammed, lakabı Celâleddîn, ünvânı Mevlânâ’dır. Hüdâvendigâr, Sultân-ül-Âşıkîn, Sultân-ül-Mahbûbîn, Molla-yı Rûm ve Molla Hünkâr gibi lakapları da vardır. Babası, Sultân-ül-Ulemâ (Âlimlerin Sultânı) ismiyle meşhûr Muhammed Behâeddîn Veled hazretleridir. Soyu hazret-i Ebû Bekr’e ulaşır. Annesi sâlihâ ve evliyâ bir hanım olan Mü’mine Hâtun, İbrâhim Edhem hazretlerinin neslindendir. 1207 (H.604) senesi Rebîulevvel ayının… Read More Mevlana Celaleddin-i Rumi (11 Rebiül-evvel 14 Kasım) Doğum Yıldönümü

Bunu derecelendir:

Şah-ı Nakşibendi Muhammed Bahaüddin (3 Rebiül-evvel) (11 Kasım)

Evliyânın büyüklerinden ve müslümanların gözbebeği olan yüksek âlimlerden. Seyyid olup insanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin on beşincisidir. Muhammed Bâbâ Semmâsî ile Emîr Külâl’in talebesidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed’dir. Behâeddîn ve Şâh-ı Nakşibend gibi lakabları vardır. Allahü teâlânın sevgisini kalplere nakşettiği için, “Nakşibend”… Read More Şah-ı Nakşibendi Muhammed Bahaüddin (3 Rebiül-evvel) (11 Kasım)

Bunu derecelendir:

Safer Ayının Son Çarşamba Gündüzü Yapılacak İbadetler (7 kasım)

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜ, ÖĞLEN VE İKİNDİ NAMAZI ARASINDA KILINACAK NAMAZDIR; 1 REKÂT : FATİHA’DAN SONRA ; 7 KEVSER,… Read More Safer Ayının Son Çarşamba Gündüzü Yapılacak İbadetler (7 kasım)

Bunu derecelendir:

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Yapılacak İbadetler (6 Kasım)

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). . SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GECESİNDE, YANİ SALI GECESİNİ ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE KILINACAK NAMAZDIR; (İSLÂM’DA… Read More Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Yapılacak İbadetler (6 Kasım)

Bunu derecelendir:

Safer Ayı Boyunca Hergün Okunacak Dualar

KUTBÜZZAMAN SULTANÜLARİFİN EŞ-ŞEYH EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULARKİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). BU AYDA FELAK VE NAS SURELERİNİ HER GÜN MÜMKÜNSE 80 DEFA OKUMALI VE NAFİLE NAMAZLARLA BU AYI İBADETLE GEÇİRMELİYİZ. BU AY İÇERİSİNDE, SABAH… Read More Safer Ayı Boyunca Hergün Okunacak Dualar

Bunu derecelendir:

Safer Ayının İlk Çarşamba Gecesi ve Gündüzü Yapılacak İbadetler (9 Ekim)

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). . SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GECESİNDE, YANİ SALI GECESİNİ ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE KILINACAK NAMAZDIR; (İSLÂM’DA… Read More Safer Ayının İlk Çarşamba Gecesi ve Gündüzü Yapılacak İbadetler (9 Ekim)

Bunu derecelendir:

5 EKİM İMAM MUHAMMED TAKİ HZ’LERİNİN ŞEHADETİ

On iki imamın dokuzuncusu, tanınmış büyük velilerden. Künyesi, Ebu Câfer, ismi Muhammed Cevâd bin Ali bin Musa-i Kâzım bin Câfer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Zeynelâbidîn bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Tâlib’dir. Takî lakâbı ile meşhurdur. 810 (H. 195) tarihinde, Receb ayının onunda Medine’de doğdu. 835 (H.220) yılında Zilhicce ayının altısında Bağdat’ta vefat etti.… Read More 5 EKİM İMAM MUHAMMED TAKİ HZ’LERİNİN ŞEHADETİ

Bunu derecelendir:

YOLCULUK

Evden çıkarken ve girerken yapılması gerekenler; 1-Gusül abdesti almak yada abdest almak. 2-Yolculuk namazı kılınır. Fatihadan sonra ayetel kürsü ve ihlas okunabilir. 3-”Bismillahi, tevekkeltü alellahi, la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” demeli. 4-”Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim. vela havle vela kuvvete illa billahil alüyyül aziym.”… Read More YOLCULUK

Bunu derecelendir:

Hicri Yılbaşı (11 Eylül 2018)

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisana rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. Pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının 1. günü de, hicri [kameri] yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Bu… Read More Hicri Yılbaşı (11 Eylül 2018)

Bunu derecelendir:

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ VE FAZİLETİ (12 AĞUSTOS PAZAR)

Zilhicce’nin ilk 10 günü aynı Ramazan gibidir: Kur’an’da “O on geceye yemin olsun ki…” ifadeleriyle övülen ve üzerine yemin edilen bu 10 gecenin kıymetini bilemiyoruz. İşte o günler bizi bekliyor. Efendimiz, bu günleri gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle ihya etmiştir. Zilhiccenin ilk on günü miladi takvimle 12 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Bu… Read More ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ VE FAZİLETİ (12 AĞUSTOS PAZAR)

Bunu derecelendir:

İhyau Ulumi’d-din (İmam Gazali) – yemek adabındaki bölümden özet

YEMEK ADABINDAKİ BÖLÜMDEN ÖZET -Yemeğe başlamadan abdest almak, -Besmele ile başlamak, -Sofraya oturunca yemeğin üzerine Fatiha Suresini okumak, -Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak fakirliği giderir, -Kırıntını yemek (meleklere verilecek mehirdir), -Kırıntıyı yersen çocuğun ablak salak olmaz, -Yemekten önce bu dua söylenirse Bismillahillezi la yedurru meas mihi şey’ün fil ardı vela fissemmai ve hüves semiül… Read More İhyau Ulumi’d-din (İmam Gazali) – yemek adabındaki bölümden özet

Bunu derecelendir:

Yeni hükümetimiz ve kabinemiz milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun.

Yeni hükümetimiz ve kabinemiz milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun. Yeni başkanımız ve Bakanlarımıza başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasındaki duası Bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdu senalar olsun. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim gögsümüzü genişlet. Hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün Rabbimize ve onun yarattıklarına yani halka hizmet için bir… Read More Yeni hükümetimiz ve kabinemiz milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bunu derecelendir:

Türkiye – 24 Haziran 2018

Yeni hükümet sistemimiz Türkiyemizi en güzel yarınlara ulaştırmasını alemlerin Rabbi olan Allahımızdan niyaz ediyoruz. Tüm İslam Dünyası, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun inşallah. NURUSEMS Ailesi

Bunu derecelendir: