18 Ekim

İbrahim 4.Ayet: Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin.” “Emanet nasıl kaybolur?” diye sordular. “İşler ehil olmayanlara teslim… Read More 18 Ekim

Bunu derecelendir:

5 Safer

Al-i İmran 191.Ayet: Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler. Ka’b İbnu Mâlik (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resulûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve… Read More 5 Safer

Bunu derecelendir:

2 Ekim Safer Ayının İlk Çarşambası

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). . SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GECESİNDE, YANİ SALI GECESİNİ ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE KILINACAK NAMAZDIR; (İSLÂM’DA… Read More 2 Ekim Safer Ayının İlk Çarşambası

Bunu derecelendir:

Safer Ayında Hergün Okunacak Dualar

KUTBÜZZAMAN SULTANÜLARİFİN EŞ-ŞEYH EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULARKİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). BU AYDA FELAK VE NAS SURELERİNİ HER GÜN MÜMKÜNSE 80 DEFA OKUMALI VE NAFİLE NAMAZLARLA BU AYI İBADETLE GEÇİRMELİYİZ. BU AY İÇERİSİNDE, SABAH… Read More Safer Ayında Hergün Okunacak Dualar

Bunu derecelendir:

28 Muharrem

ZİLZAL-ZELZELE-DEPREM SURESİ 1-Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman… 2-Ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman… 3-İnsan şaşkın şaşkın: Ne oluyor buna! dediği zaman… 4-İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır: 5-Çünkü Rabbin ona bunları vahy eder. 6-İşte o gün bölükler halinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.… Read More 28 Muharrem

Bunu derecelendir:

21 Muharrem

Araf 30.Ayet: Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık lâyık oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sıdk insanı birr’e (Allah’ı razı, edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da… Read More 21 Muharrem

Bunu derecelendir:

14 Muharrem

Ayet-i kerime: Al-i İmran 103.Ayet: Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor… Read More 14 Muharrem

Bunu derecelendir:

7 Muharrem

Hud 17.Ayet: Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki, bu delili Rabbinden bir şahit (Kur’an) ve bir de ondan (Kur’an’dan) önce bir önder ve bir rahmet olarak (indirilmiş olan) Mûsâ’nın kitabı (Tevrat) desteklemektedir. İşte bunlar ona (Kur’an’a) inanırlar. Gruplardan her kim onu inkâr ederse, ateş onun varacağı… Read More 7 Muharrem

Bunu derecelendir:

Hayırlı huzurlu bereketli nurlu muharrem ayı hicri yılbaşılarımız olsun inşallah

Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: “Her kim Âşûre Günü’nde âilesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” (et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 116) [1/9 11:21] 10 Muharrem *Aşure günü* Hicri 1441 》 *09 Eylül 2019 Pts* ye isabet ediyor. * 31 Ağustos 2019 Cts》1 Muharrem 1441 *_30 Ağustos… Read More Hayırlı huzurlu bereketli nurlu muharrem ayı hicri yılbaşılarımız olsun inşallah

Bunu derecelendir:

Hayırlı huzurlu bereketli nurlu cumalar olsun inşallah

Enam 19.Ayet: De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilâhlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem.” De ki: “O, ancak tek bir ilâhtır ve şüphesiz ben… Read More Hayırlı huzurlu bereketli nurlu cumalar olsun inşallah

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (47 ci Ahid)

Kırkyedinci Ahid DUHA (1) NAMAZI KILMAK Sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere e vasiyetlerinden biri de, Hak Taâlâ’yı düşünüp O’nu anmaktan geri kalmamak için “Duhâ” namazına dikkat ve itina etmemiz hakkındadır. Şeriatın müessesi sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz vahye istinaden almış olduğu ilahi emirle, günün dörtte birinde kılınacak bu namazı ikindi namazına nazire olarak koymuştur.… Read More İmam Şarani (47 ci Ahid)

Bunu derecelendir:

Kurban Bayramı

Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke’de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına “ebter” dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla. 1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. 2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve… Read More Kurban Bayramı

Bunu derecelendir:

Teşrik Tekbiri (Arife Günü Sabah Başlıyor)

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk günleri)” denir. Bayramdan bir gün önceki güne de “arefe günü” denir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmiüç farz… Read More Teşrik Tekbiri (Arife Günü Sabah Başlıyor)

Bunu derecelendir:

1 Zilhicce

Mücadele 22.Ayet: Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı… Read More 1 Zilhicce

Bunu derecelendir:

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ VE FAZİLETİ (2 AĞUSTOS CUMA)

Zilhicce’nin ilk 10 günü aynı Ramazan gibidir: Kur’an’da “O on geceye yemin olsun ki…” ifadeleriyle övülen ve üzerine yemin edilen bu 10 gecenin kıymetini bilemiyoruz. İşte o günler bizi bekliyor. Efendimiz, bu günleri gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle ihya etmiştir. Zilhiccenin ilk on günü miladi takvimle 2 Ağustos ile 11 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Bu… Read More ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ VE FAZİLETİ (2 AĞUSTOS CUMA)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (36. Ahid)

Otuzaltıncı Ahid hoşlanmadığı ve mescitlerde birinci saflarda bulunmaya çalışmak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, İçimizi Hak Taalâ’nın hoşlanmadığı şeylerden, Rabbimizin rıza göstereceği şekilde temizleyerek mescidlerde birinci sıralarda namazda bulunmaya çalışmamızdır. Nitekim sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz, “Aklı başında olan dirayetlileriniz benim arkamda dursunlar” buyurmuşlardır. Akıllı kişi, anlattığımız bu… Read More İmam Şarani (36. Ahid)

Bunu derecelendir: