Vefat

Türkiye Gazetesi Yazarı Mustafa Necati Özfatura vefat etmiştir. Cenazesi bugün (13.02.2018 çarşamba günü ) ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınıp, Eyüp Sultan Mezarlığı’na defndilecek. Allahtan rahmet,  sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Nurusems Ailesi

Bunu derecelendir:

Yüce Sultan Abdülhamid Han Hazretlerini Saygıyla ve Minnetle Yadediyoruz.

İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN’IN HAYATI Saltanatı: 1876-1908 Babası: Abdülmecid Han – Annesi: Tir-i Müjgan Sultan Doğumu: 21 Eylül 1842 Vefatı: 10 Şubat 1918 Çok iyi bir tahsil görerek din ilimlerini ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrendi. Amcası Abdülaziz Han onu Mısır ve Avrupa seyahatlerinde yanında götürdü. Abdülaziz Han’ı tahttan indirip şehit ettiren, böylece Osmanlı Devleti’nde idareyi… Read More Yüce Sultan Abdülhamid Han Hazretlerini Saygıyla ve Minnetle Yadediyoruz.

Bunu derecelendir:

27 Aralık 1936-Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Vefatı

  Mehmet Akif, İstanbul’un Sarıgüzel semtinde, Sarı Nasuh mahallesinde 1873 yılında dünyaya geldi. Babası, Îpek kasabasında doğmuş Hoca Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife hanımdır. Babasına temizliğe olan fazla düşkünlüğünden dolayı Temiz Tahir Efendi derler. Temiz Tahir Efendi, İpek kasabasında bir müddet tahsil yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. Burada Yozgatlı Hacı Mahmut Efendiden dinî dersler almaya başladı.… Read More 27 Aralık 1936-Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Vefatı

Bunu derecelendir:

Hayırlı Cuma’lar Olsun

Nisa 1.Ayet: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.üstünlük takvadadır. Hadisi şerif İnsan üstün meziyyetlerle yaratılmıştır.… Read More Hayırlı Cuma’lar Olsun

Bunu derecelendir:

Hz Fatima-tüz Zehra(Betül) Annemizin Vefatı – 25 Kasım 632 / 6 Ramazan 11

Vefatının 1421. yılında, 12 imamların, Abdulkadir Geylanilerin, Şah-ı Nakşibendlerin, Ahmed-er Rufailerin ve misli milyonlarca Evliya-i Kiram Hazeratının dünyaya gelmelerine vesile olan Annelerin annesi Fatima tüz Zehra  anamızı rahmet ve hasret ile anıyoruz. Mübarek, pak ruhaniyeti ve Ehlibeyti Mustafa Sav’in aziz ruhları için 11 İhlas 1 Fatiha Bana İlk Kavuşacak Sensin? Rahmet ve Şefkat Peygamberi Efendimiz… Read More Hz Fatima-tüz Zehra(Betül) Annemizin Vefatı – 25 Kasım 632 / 6 Ramazan 11

Bunu derecelendir:

Mevlid Kandili (19 Kasım 2018)

Rebîulevvel ayı, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) âlemleri şereflendirdiği, nûrlu vücudunun dünyaya intikal ettiği mübârek aydır. Bu ayın 12’nci gecesi, senenin ilk kandili olan Velâdet yani Mevlid kandilidir. Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah Efendimiz için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumalıdır. *** Resûlüllah Efendimiz, rebîulevvel ayının 12’nci gecesinde dünyayı teşrif etmişlerdir.… Read More Mevlid Kandili (19 Kasım 2018)

Bunu derecelendir:

Üstadımızın Vefatının 30. Sene-i Devriyesi!

Bu gün, muhterem Üstadımız Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin vefatının  30. sene-i devriyesi (16 Kasım 1988, hicri 6 Rebiülahir 1409 tarihinde).  Üstadımızı, hasret ve özlem ile yad ediyoruz. Peygamber Efendimizin nezdinde 124 bin Peygamberin ruhlarına, onlar Ehli Beyti ve Ashablarının ruhlarına, 12 İmam ve 12 Tarikat Pirinin ruhlarına, evvelen Üstadımız Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin ve Ehlullahın mübarek pak… Read More Üstadımızın Vefatının 30. Sene-i Devriyesi!

Bunu derecelendir:

Mevlana Celaleddin-i Rumi (11 Rebiül-evvel 14 Kasım) Doğum Yıldönümü

Tanınmış büyük evliyâdan. Asıl adı Muhammed, lakabı Celâleddîn, ünvânı Mevlânâ’dır. Hüdâvendigâr, Sultân-ül-Âşıkîn, Sultân-ül-Mahbûbîn, Molla-yı Rûm ve Molla Hünkâr gibi lakapları da vardır. Babası, Sultân-ül-Ulemâ (Âlimlerin Sultânı) ismiyle meşhûr Muhammed Behâeddîn Veled hazretleridir. Soyu hazret-i Ebû Bekr’e ulaşır. Annesi sâlihâ ve evliyâ bir hanım olan Mü’mine Hâtun, İbrâhim Edhem hazretlerinin neslindendir. 1207 (H.604) senesi Rebîulevvel ayının… Read More Mevlana Celaleddin-i Rumi (11 Rebiül-evvel 14 Kasım) Doğum Yıldönümü

Bunu derecelendir:

Şah-ı Nakşibendi Muhammed Bahaüddin (3 Rebiül-evvel) (11 Kasım)

Evliyânın büyüklerinden ve müslümanların gözbebeği olan yüksek âlimlerden. Seyyid olup insanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin on beşincisidir. Muhammed Bâbâ Semmâsî ile Emîr Külâl’in talebesidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed’dir. Behâeddîn ve Şâh-ı Nakşibend gibi lakabları vardır. Allahü teâlânın sevgisini kalplere nakşettiği için, “Nakşibend”… Read More Şah-ı Nakşibendi Muhammed Bahaüddin (3 Rebiül-evvel) (11 Kasım)

Bunu derecelendir:

Safer Ayının Son Çarşamba Gündüzü Yapılacak İbadetler (7 kasım)

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜ, ÖĞLEN VE İKİNDİ NAMAZI ARASINDA KILINACAK NAMAZDIR; 1 REKÂT : FATİHA’DAN SONRA ; 7 KEVSER,… Read More Safer Ayının Son Çarşamba Gündüzü Yapılacak İbadetler (7 kasım)

Bunu derecelendir:

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Yapılacak İbadetler (6 Kasım)

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). . SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GECESİNDE, YANİ SALI GECESİNİ ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE KILINACAK NAMAZDIR; (İSLÂM’DA… Read More Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Yapılacak İbadetler (6 Kasım)

Bunu derecelendir: