Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin Müzekkin Nüfus syf:17-28

Birisi de MARIFET-I-HASSÜL-HAS’tır. Mâîrifet-ı-hassül-hassa eren kişilerde muayene hasıl olur. Onun içın buna MARIFET-İ-HAKIKI derler. O muayene, kişinin kendiliği külliyen kendinden fâni olmayınca hasıl olmaz. Tâlipte bütünü ile mahbup tecelli etmeyince, mahbup da tecelli etmez. Kişinin kendiliği fâni olmayınca da mahhup bütünü ile tecelli etmez. Bu bir acep sözdür, inşaallahu tealâ aşağıda I-IIUAT faslında şerhi yapılacaktır.… Read More Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin Müzekkin Nüfus syf:17-28

Bunu derecelendir:

Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin Müzekkin Nüfus syf: 11-16

Hamd-ü-senâ ve salât-ü-selâmdan sonra bilmiş olunuz ki, Ademoğullarının nefisleri dört kısımdır: Birinci kısmı EMMÂRE’lik üzeredir. İkinci kısmı LEVVÂME’lik üzeredir. Üçüncü kısmı MÜLHEME’lik üzeredir. Dördüncü kısmı MUTMAINNE’lik üzeredir. Hak teâlâ hazretlerinin huzur-u izzetine çağırılan MUTMAİNNE nefistir. Hak teâlâ hazretlerinin huzur-u ilâhisinden reddolunan ve kovulan EMMÂRE nefistir. Amma, Hak teâlâ. hazretleri, lûtuf ve keremiyle mürşid-i kâmillere o… Read More Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin Müzekkin Nüfus syf: 11-16

Bunu derecelendir:

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler

Kadir gecesi yapılacak ibadetleri şöyle sıralayabiliriz : “Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” (Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua) Kadir Gecesi Yapılacak Duâ “Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.” Anlamı: “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizi,… Read More Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler

Bunu derecelendir: