Şeb-i Aruz (Düğün Gecesi)

MEN BENDE-İ KUR’ANEM EGER CAN DAREM MEN HAK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM… BEN YAŞADIKÇA KURAN’IN BENDESİYİM BEN, MUHAMMED MUSTAFANIN (SAV) YOLUNUN TOZUYUM BİRİ BENDEN BUNDAN BAŞKASINI NAKLEDERSE ONDAN DA ŞİKAYETÇİYİM, O SÖZDEN DE ŞİKAYETÇİYİM… On iki Tarikat’ın Pirlerinden olan Aşk Eri,… Read More Şeb-i Aruz (Düğün Gecesi)

Bunu derecelendir:

Üzeyir A.s ve Ashabı kehf ‘in apaçık bir delilidir… (Ağaç Kurbağasının Kendini Dondurması)

Alemlerin Rabbi olan Allah’ımız için hiç bir şey zor değildir… Üzeyir a.s ve Ashabı kehfin bir delilidir… yasin suresi 82 ayet إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu) O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: “Ol!”… Read More Üzeyir A.s ve Ashabı kehf ‘in apaçık bir delilidir… (Ağaç Kurbağasının Kendini Dondurması)

Bunu derecelendir:

ASHABI KEHF

    Ashab-ı Kehf, Yahudilerin “genç yiğitler” dedikleri kişilerdir. Bunlara; “Mağara arkadaşları”, “yedi uyurlar” adı da verilmektedir. Kehf sûresin onuncu âyetinden yirmi yedinci âyetin sonuna kadar Ashâb-ı Kehf’den bahsedilmektedir. ibn İshâk’ın naklettiğine göre, Ashâb-ı Kehf, İsa aleyhisselâm’ın dini üzere amel eden birkaç genç olup, bunlar kendilerini putlara taptırmak veya öldürmek için takip eden Roma toplumu… Read More ASHABI KEHF

Bunu derecelendir:

Üzeyir (a.s)

HAZRET-İ ÜZEYİR ALEYHİSSELÂM     Yüz Yıl Ölü Bırakılıp Diriltilen Peygamber:   Üzeyir Aleyhisselâm İsrailoğulları peygamberlerinden bir peygamber olup, ism-i şerif’leri Kuran-ı kerim’de sadece Tevbe sûresi’nin 30. Âyet-i kerime’sinde geçmektedir. Bakara sure-i şerif’inde ise bir menkıbesine işaret edilmiştir.   O dönemde İsrailoğulları’nın bir kısmı baştan başa katliama maruz bırakılmış, bir kısmı Şam’da iskân olunmuş, bir… Read More Üzeyir (a.s)

Bunu derecelendir:

ŞEB-İ ARUZ

     MEN BENDE-İ KUR’ANEM EGER CAN DAREM      MEN HAK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM           EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM  BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM… BEN YAŞADIKÇA KURAN’IN BENDESİYİM BEN, MUHAMMED MUSTAFANIN (SAV) YOLUNUN TOZUYUM BİRİ BENDEN BUNDAN BAŞKASINI NAKLEDERSE ONDAN DA ŞİKAYETÇİYİM, O SÖZDEN… Read More ŞEB-İ ARUZ

Bunu derecelendir:

MEVLİD KANDİLİ

Mevlid kelimesi doğum anlamına gelir. Son peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayının on birinci gününü on ikinci güne bağlayan geceye ‘Mevlid Kandili’ denilmektedir. Bu mübarek gece bütün Müslümanlar için bayram hükmündedir. Çünkü Allah’ın sevgilisi (Habibullah) olan Resul-i Ekrem bu şerefli zaman içerisinde dünyamızı teşrif etmiştir. BİZ DE NURUŞEMS AİLESİ OLARAK TÜM İSLAM… Read More MEVLİD KANDİLİ

Bunu derecelendir:

Düzene Karşı Verilen Sonsuz Bir Savaş “Entropi”

Hazreti Adem Efendimizin yaratılışıyla beraber sonsuza kadar sürecek olan mücadele ve mücahede de başlamış oldu, o gün insanın nefsiyle ve şeytanla olan muharebesi başladı. Yani düzene karşı düzensizlik o gün başlamış oldu. Allahu Teala Hazretleri : “Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti.Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak , kan dökecek birini miyaratacaksın? Oysa biz… Read More Düzene Karşı Verilen Sonsuz Bir Savaş “Entropi”

Bunu derecelendir:

ALLAH DOSTLARI’NIN GÜZEL AHLAKI

  MÜBAREK  KUTBÜZZAMAN SULTANÜLARİFİN EŞ-ŞEYH EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ’NİN LİSANINDAN , ALLAH’IN DOSTLARINDA BULUNMASI GEREKEN İYİ HUYLAR ŞUNLARDIR:  1.  EDEB 2. CÖMERTLİK 3.  HİLM  (Yumuşak huyluluk ) 4.  TEVAZU 5.  SABIR 6.  MERHAMET 7.  METANET ( Metin olma;dayanıklılık,sağlamlık.) 8. FETANET (Yüksek zeka;zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama) 9.  ADALET 10.  FERASET (Anlayışlılık,çabuk seziş,anlayış.) 11. … Read More ALLAH DOSTLARI’NIN GÜZEL AHLAKI

Bunu derecelendir:

TEVEKKÜL VE ÇALIŞMA -1-

    KARINCA MI , AĞUSTOS BÖCEĞİ Mİ  YOKSA ‘E’ ŞIKKI MI ?  Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar bir karınca varmış. Zavallı karınca , yakıcı, kavurucu güneşin altında , kendinden epeyce büyük yiyeceği sırtlanmış, götürüyor.Belli ki maişet derdinde ama sadece bugünün derdinde değilmiş meğer. ‘Yel eserken harmanını savurmak ‘lazım deyip , kışa da yatırım… Read More TEVEKKÜL VE ÇALIŞMA -1-

Bunu derecelendir:

MÜNACAAT

    Rahman Allah, Rahim Allah, Ey Allah’ım, Senin adınla…  Her zaman ve her mekanda , bütün hayatımda , her işimde rahmetten uzak şeytan ve dostlarının şerrinden , Allah’a sığınırım.  Allah’ım! Senin adınla ; işimde , sözümde, özümde Sen’in adınla Yarabbi!..  Sen Rahmansın, bizi bizden çok seven rahmet ve merhamet sahibisin, her emrine boyun eğerim.… Read More MÜNACAAT

Bunu derecelendir:

EVLİLİK Mİ, EVCİLİK Mİ?

    Hz. Adem yaratılınca , Allahu Teala meleklere Adem‘e secde emrini verdi.Çünkü Hz. Adem yaratılmışların içinde en şereflisi, en mükemmeliydi. Allahu Teala Adem’in başını kudret eliyle kendi yaratmış, O’na ruhundan ruh üflemişti. Oyun ve eğlenmeden ibaret olan dünyada Hz. Adem eşi Hz. Havva ile  kulluk imtihanına tabi tutulacaktı. Ve mükemmel kul olmanın idrakinde bir… Read More EVLİLİK Mİ, EVCİLİK Mİ?

Bunu derecelendir:

Kutbul Aktab Seyyid Ahmed Turan (ks) Hazretlerinden Ledünni Damlalar

… Annemin karnında üç aylık iken, Nuhu nebiye erip onunla kaldım, Adem ata olup geriye döndüm, Aslını söylemek nefsime geldi. … Beşeriyet şeklinde ya Rab bekletme beni, Mecazı sözler ile ya Rab söyletme beni, Tez tez göster Zatını ya Rab özletme beni, Değirmenci… kurban bu dahi sana az geldi. … Dakikada otuz yıllık iş gördüm,… Read More Kutbul Aktab Seyyid Ahmed Turan (ks) Hazretlerinden Ledünni Damlalar

Bunu derecelendir:

SONSUZLUĞA YOLCULUK

Mübarek cuma günüydü ve ezanın okunmasına çok az bir süre kalmıştı,tam camiye gidecekken çok sevdiğim bir öğrencimi gördüm ve ona dedim ki gel hadi beraber gidelim camiye, bana gülümseyerek şöyle dedi “hocam ben Allahın var olduğuna pek inanmıyorum…”bu söz beni kendi alemimde bilmediğim yerlere götürdü, derin derin düşündürdü ve sonra şöyle devam etti “Allahın var… Read More SONSUZLUĞA YOLCULUK

Bunu derecelendir:

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?

İLMİN FAZİLETİ ”Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (39 Zümer,9) Ayette de buyurulduğu üzere,ilim yönünden kendini yetiştirenle yetiştirmeyen bir değildir.İbadet ve kulluk vazifelerimiz için önce ilim,sonra amel gelir. Bu sebeple ilim öğrenmek farzdır.Çünkü ilmi olmayan bir kişi ibadetlerinde de eksik davranabilir. İlmin üstünlüğü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da çok güzel bir şekilde izah edilmiştir; Sehl… Read More HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?

Bunu derecelendir:

YEŞİL KUBBELİ ŞEHİRDEN GÖK KUBBELİ DÜNYAYA BİR ARZUHAL

26. 01.2010 / Konya Henüz küçücük bir bebektim. Doğduğumda verdiler elime bu şişleri, ipi, örgüyü. Dediler ki; Al bunları, ör ömrünü, işle, nakşet her demini zamanının. Epey uzun gibi görünen ama göz açıp kapama değerinde bir zamanın var. Bir vakit gelecek ki giydiğinde bu giysiyi, senin için ya cennet olacak ya da cehennem. Şimdi ise… Read More YEŞİL KUBBELİ ŞEHİRDEN GÖK KUBBELİ DÜNYAYA BİR ARZUHAL

Bunu derecelendir: