Muhammed Sıddık Haşimi Hz’lerinin talebelerinden Es-Seyyid Resul Baysu Efendinin dedeleri Mevlana Ömer Baysu Hz’lerinin Hayatı şerifleri

Muhammed Sıddık Haşimi Hz’lerinin talebelerinden Es-Seyyid Resul Baysu Efendinin dedeleri Mevlana Ömer Baysu Hz’lerinin Hayatı şerifleri Bismillahirrahmanirrahim Mevlana Gavs Es-seyyid Eş-şeyh Mevlana Ömer Baysu hazretleri Kars’ın Karakaş köyünde hicri 1323 miladi 1903’te dünyaya geldi, hicri 1376 miladi 1956 da ebedi sultanlığa göçtü. Mübarek annesinin ismi Hacer olup seyyidedir, Mübarek babası Şeyh Yusuf Efendi Hazretleridir. Ömer… Read More Muhammed Sıddık Haşimi Hz’lerinin talebelerinden Es-Seyyid Resul Baysu Efendinin dedeleri Mevlana Ömer Baysu Hz’lerinin Hayatı şerifleri

Bunu derecelendir:

12 Rebiülevvel Peygamber Efendimizin Doğumu-12/01/2014 Pazar Gecesi

Rebîulevvel ayı, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) âlemleri şereflendirdiği, nûrlu vücudunun dünyaya intikal ettiği mübârek aydır. Bu ayın 12’nci gecesi, senenin ilk kandili olan Velâdet yani Mevlid kandilidir. Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah Efendimiz için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumalıdır. *** Resûlüllah Efendimiz, rebîulevvel ayının 12’nci gecesinde dünyayı teşrif etmişlerdir.… Read More 12 Rebiülevvel Peygamber Efendimizin Doğumu-12/01/2014 Pazar Gecesi

Bunu derecelendir:

İmam Ali Rıza Efendimiz’in Vefatı-29 Safer 203

İmam Musa Kazım Efendimizin oğlu 12 imam’ın sekizincisidir. 11 Zilkade 148 de Medinede dünyaya gelmiştir. İmam AS’dan Hikmetli Sözler 1- “İnsanlar iki kısımdır: kendisinden daha iyi ve daha takvalı olan ve kendisinden daha kötü ve daha aşağı olan. (Nazarında) kendisinden daha kötü ve daha aşağı olan biriyle karşılaştığında şöyle demelidir: “Belki onun iyiliği gizlidedir ve… Read More İmam Ali Rıza Efendimiz’in Vefatı-29 Safer 203

Bunu derecelendir:

27 Aralık 1936-Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Vefatı

  Mehmet Akif, İstanbul’un Sarıgüzel semtinde, Sarı Nasuh mahallesinde 1873 yılında dünyaya geldi. Babası, Îpek kasabasında doğmuş Hoca Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife hanımdır. Babasına temizliğe olan fazla düşkünlüğünden dolayı Temiz Tahir Efendi derler. Temiz Tahir Efendi, İpek kasabasında bir müddet tahsil yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. Burada Yozgatlı Hacı Mahmut Efendiden dinî dersler almaya başladı.… Read More 27 Aralık 1936-Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Vefatı

Bunu derecelendir:

24 Aralık- İsa Mesih As’ın Doğumu

Romalılar 12:16 Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Romalılar 13:8 Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa’yı yerine getirmiş olur. Yüce ruh, İsa Mesih Aleyhisselam’ın doğum günü olan miladi 24 Aralığı insanlığın barış ve ittihadına vesile olması duası ile.. Başta Efendimiz olmak üzere  Hz İsa… Read More 24 Aralık- İsa Mesih As’ın Doğumu

Bunu derecelendir:

Şeb-i Arus

  Pirimiz Mevlana Muhammed Celaleddini Rum-i Hazretlerini, 736. vuslat gecesinde saygı ve rahmetle anıyoruz. Hazretin nezdinde bütün Ehlullahın mübarek pak ruhu şerifleri için 11 ihlas 1 fatiha okuyalım.

Bunu derecelendir:

TAZİYE!!!!

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne). Bakara Suresi 156. Ayet Tasavvuf aleminin sevilen simalarından Şeyh Galip Hasan Kuşcuoğlu vefat etmiştir. Merhuma rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Merhumun Ruhuna 11 ihlas 1 Fatiha okuyalım.

Bunu derecelendir:

ALLAH’IN SEVDİĞİ DAVRANIŞLAR

a. İmanı Kemâle Erdiren Üç Özellik RE. 265/4 (Selâsetün men künne fîhi yestekmilü îmânehû: Racülün lâ yehàfu fillâhi levmete lâim, ve lâ yurâî bişey’in min amelihî, ve izâ urida aleyhi emrâni ehadühümâ lîd-dünya vel-âharu lil-âhireti ihtâra emrel-âhireti aled-dünyâ.) Sadaka rasûlüllàh, fî mâ kàl, ev kemà kàl. Peygamber SAS Efendimiz buyuruyor ki: (Selâsetün men künne fîhi) “Şu üç… Read More ALLAH’IN SEVDİĞİ DAVRANIŞLAR

Bunu derecelendir:

Üstadımızın Vefatının 25. Sene-i Devriyesi!

Bu gün, muhterem Üstadımız Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin vefatının  25. sene-i devriyesi (16 Kasım 1988, hicri 6 Rebiülahir 1409 tarihinde).  Üstadımızı, hasret ve özlem ile yad ediyoruz. Peygamber Efendimizin nezdinde 124 bin Peygamberin ruhlarına, onlar Ehli Beyti ve Ashablarının ruhlarına, 12 İmam ve 12 Tarikat Pirinin ruhlarına, evvelen Üstadımız Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin ve Ehlullahın mübarek pak… Read More Üstadımızın Vefatının 25. Sene-i Devriyesi!

Bunu derecelendir:

Muharrem Ayı’nın Önemi

Kameri takvimin ilk ayı olan Muharrem, tarihi süreçte pek çok olayın vuku bulduğu, sevinçlerin ve hüzünlerin birlikte yaşandığı bir aydır. Aslında belli bir zamanı ya da mekânı önemli ve faziletli yapan asıl şey, o zaman ya da mekânda vuku bulduğu kabul edilen hadiselerdir. İslamiyet’in fazilet atfettiği kutsal gün, gece ya da mekânların böyle bir arka… Read More Muharrem Ayı’nın Önemi

Bunu derecelendir:

İSA’DAN TEN DİRİLİĞİ ARAMA

İsa ile bir ahmak yoldaş oldu. Gözüne yol üstünde ölü kemikleri erişince, “ Yoldaş ölüleri diriltmek için okuduğun o yüce adı, bana da öğret de bir iyilikte bulunayım, o adı okuyup kemiklere can vereyim” dedi. İsa dedi ki : “sus Bu senin sözünün harcı değil! Nefesin yağmurlardan daha arı, duru olması o nefes sahibinin melkelerden… Read More İSA’DAN TEN DİRİLİĞİ ARAMA

Bunu derecelendir:

A.Kadir Geylani K.S’dan Hikmetli Sözler

– Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir ne de kulağına ayıp gider. – Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. – Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur. – Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. – İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. – Kalp Kitap… Read More A.Kadir Geylani K.S’dan Hikmetli Sözler

Bunu derecelendir:

5 EKİM İMAM MUHAMMED TAKİ HZ’LERİNİN ŞEHADETİ

On iki imamın dokuzuncusu, tanınmış büyük velilerden. Künyesi, Ebu Câfer, ismi Muhammed Cevâd bin Ali bin Musa-i Kâzım bin Câfer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Zeynelâbidîn bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Tâlib’dir. Takî lakâbı ile meşhurdur. 810 (H. 195) tarihinde, Receb ayının onunda Medine’de doğdu. 835 (H.220) yılında Zilhicce ayının altısında Bağdat’ta vefat etti.… Read More 5 EKİM İMAM MUHAMMED TAKİ HZ’LERİNİN ŞEHADETİ

Bunu derecelendir:

TEVBE

Günahından tam olarak dönüp tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.”. (İbn Mâce) hadis-i şerifinde geçen “tâib – dönüp tevbe eden” lafzı, sürçüp, düşüp kapaklandıktan sonra hemen kalkıp tevbe, inabe veya evbe ile doğrulan; yanlışının farkına vararak Cenâb-ı Hakk’a teveccüh eden, sonra da yalvarıp yakarmalarıyla tevbe kurnalarında arınmaya çalışan kişinin hâlini ifade eder. Hadis-i şerif, isim… Read More TEVBE

Bunu derecelendir:

İnsanın Katili, İnsanlığın Katili!

Rabbimiz: “Kim, bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir insanı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.”(Mâide, 5/32) buyuruyor. Bir başka ayette de Rabbimiz: “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ, 4/93)buyuruyor. Bir Hadisi Şerifte ise Peygamber Efendimiz… Read More İnsanın Katili, İnsanlığın Katili!

Bunu derecelendir:

Ecdad Emaneti Suriye!

Suriye’de menfur saldırı sonucu hayatlarını yitiren kardeşlerimize Yüce Mevladan rahmet, kederli ailelerine ise baş sağlığı dileriz. Duamız ve beklentimiz: Şeytanın esaretine girmiş, akılları ve fikirleri karanlık düşünceler ile körelmiş, kendi canlarını öldürecek kadar gözleri dönmüş Adem evlatlarının tekrardan hidayet yolu üzerine dönmeleridir. İslam alemi üzerinde dolaşan Deccalın karanlığının kalkması ve olaylar neticesinde ahiret alemine göçen… Read More Ecdad Emaneti Suriye!

Bunu derecelendir: