29 cemaziyelevvel

Nur 35.Ayet: Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O´nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir.… Read More 29 cemaziyelevvel

Bunu derecelendir:

22 cemeziyelevvel

Araf 54.Ayet: Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş´a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah´tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O´na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şu… Read More 22 cemeziyelevvel

Bunu derecelendir:

18 Cemaziyelevvel

4. İnkâr edenler: Bu (Kur’an), olsa olsa onun (Muhammed’in) uydurduğu biryalandır. Başka bir zümre de bu hususta kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. 5. Yine onlar dediler ki: (Bu âyetler), onun, başkasına yazdırıp da kendisine sabah-akşam okunmakta olan, öncekilere ait masallardır. 6. (Resûlüm!) De ki: Onu göklerde ve yerdeki… Read More 18 Cemaziyelevvel

Bunu derecelendir:

23 Rebiülahir

Tevbe 23.Ayet: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir. Tevbe 24.Ayet: De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah´tan, Resûlünden ve Allah yolunda mücadele etmekten daha sevgili ise,… Read More 23 Rebiülahir

Bunu derecelendir:

16 Rebiülahir

Ta Ha 7.Ayet: Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Kime dua kapışı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği afiyettir. Dua,… Read More 16 Rebiülahir

Bunu derecelendir:

25 Rebiülevvel

Nur 41.Ayet: Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki Ebudderda ra.rivayeti Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Hazreti Davud (as)’un duaları arasında şu da vardır: “Allahım!… Read More 25 Rebiülevvel

Bunu derecelendir:

4 Rebiülevvel

130. (Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah’tan hoşnut olasın, (Allah da senden!). 131. Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem… Read More 4 Rebiülevvel

Bunu derecelendir:

18 Ekim

İbrahim 4.Ayet: Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin.” “Emanet nasıl kaybolur?” diye sordular. “İşler ehil olmayanlara teslim… Read More 18 Ekim

Bunu derecelendir:

5 Safer

Al-i İmran 191.Ayet: Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler. Ka’b İbnu Mâlik (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resulûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve… Read More 5 Safer

Bunu derecelendir:

28 Muharrem

ZİLZAL-ZELZELE-DEPREM SURESİ 1-Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman… 2-Ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman… 3-İnsan şaşkın şaşkın: Ne oluyor buna! dediği zaman… 4-İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır: 5-Çünkü Rabbin ona bunları vahy eder. 6-İşte o gün bölükler halinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.… Read More 28 Muharrem

Bunu derecelendir:

21 Muharrem

Araf 30.Ayet: Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık lâyık oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sıdk insanı birr’e (Allah’ı razı, edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da… Read More 21 Muharrem

Bunu derecelendir:

14 Muharrem

Ayet-i kerime: Al-i İmran 103.Ayet: Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor… Read More 14 Muharrem

Bunu derecelendir:

7 Muharrem

Hud 17.Ayet: Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki, bu delili Rabbinden bir şahit (Kur’an) ve bir de ondan (Kur’an’dan) önce bir önder ve bir rahmet olarak (indirilmiş olan) Mûsâ’nın kitabı (Tevrat) desteklemektedir. İşte bunlar ona (Kur’an’a) inanırlar. Gruplardan her kim onu inkâr ederse, ateş onun varacağı… Read More 7 Muharrem

Bunu derecelendir:

Hayırlı huzurlu bereketli nurlu muharrem ayı hicri yılbaşılarımız olsun inşallah

Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: “Her kim Âşûre Günü’nde âilesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” (et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 116) [1/9 11:21] 10 Muharrem *Aşure günü* Hicri 1441 》 *09 Eylül 2019 Pts* ye isabet ediyor. * 31 Ağustos 2019 Cts》1 Muharrem 1441 *_30 Ağustos… Read More Hayırlı huzurlu bereketli nurlu muharrem ayı hicri yılbaşılarımız olsun inşallah

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (47 ci Ahid)

Kırkyedinci Ahid DUHA (1) NAMAZI KILMAK Sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere e vasiyetlerinden biri de, Hak Taâlâ’yı düşünüp O’nu anmaktan geri kalmamak için “Duhâ” namazına dikkat ve itina etmemiz hakkındadır. Şeriatın müessesi sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz vahye istinaden almış olduğu ilahi emirle, günün dörtte birinde kılınacak bu namazı ikindi namazına nazire olarak koymuştur.… Read More İmam Şarani (47 ci Ahid)

Bunu derecelendir:

Kurban Bayramı

Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke’de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına “ebter” dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla. 1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. 2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve… Read More Kurban Bayramı

Bunu derecelendir: