Teşrik Tekbirini Unutmayalım.

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk günleri)” denir. Bayramdan bir gün önceki güne de “arefe günü” denir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmiüç farz… Read More Teşrik Tekbirini Unutmayalım.

Bunu derecelendir:

Zilhicce ayına giriyoruz

Zilhicce’nin ilk 10 günü aynı Ramazan gibidir: Kur’an’da “O on geceye yemin olsun ki…” ifadeleriyle övülen ve üzerine yemin edilen bu 10 gecenin kıymetini bilemiyoruz. İşte o günler bizi bekliyor. Efendimiz, bu günleri gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle ihya etmiştir. Zilhiccenin ilk on günü miladi takvimle 15 – 24 Eylül tarihleri arasına denk geliyor. Bu günleri… Read More Zilhicce ayına giriyoruz

Bunu derecelendir:

Ahilik Haftası Kutlu Olsun

Büyük velîlerden. Kelam, tefsîr, tasavvuf ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi, tabib. Anadolu’daki Ahîlik esnaf teşkilâtının kurucusu. Asıl ismi Mahmûd bin Ahmed’dir. Herkesin korkup kaçtığı evran denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itâat etmesi dolayısıyla “Evran” diye anılmıştır. 1171 (H.567) yılında İran’da Batı Âzerbaycan taraflarındaki Hoy kasabasında dünyâya geldi. İmâm-ı Fahrüddîn Râzî’den çeşitli ilim… Read More Ahilik Haftası Kutlu Olsun

Bunu derecelendir:

18 Kasım – Safer Ayının İlk Çarşambası Yapılması Tavsiye Edilen Dualar

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ: SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE). . SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GECESİNDE, YANİ SALI GECESİNİ ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE KILINACAK NAMAZDIR; (İSLÂM’DA… Read More 18 Kasım – Safer Ayının İlk Çarşambası Yapılması Tavsiye Edilen Dualar

Bunu derecelendir:

12. Meclis “Ona benzeyen şey yoktur. O, bizzat işitir ve görür.” (eş-Şûrâ, 42/11)

Ey evlat! Hak Teâlâ hem yüce, hem de celallidir. O’nu iyi iste. İyi dilemeyi bilmiyorsun. İraden, O’na karşı sıhhatini yitirmiş. Hakk’ı arayan başka davayı bırakmalı. İki davayı bir arada yürütmek kolay olmaz. “Hakk’ı istiyorum” deyip başkasının peşinden koşan, isteğini iptal etmiş olur. Halk arasında dünyayı isteyen çoğaldı. Bu âlemin ötesini isteyen azdır. Tam ve doğru… Read More 12. Meclis “Ona benzeyen şey yoktur. O, bizzat işitir ve görür.” (eş-Şûrâ, 42/11)

Bunu derecelendir:

21. Meclis “Hasan-ı Basrî (Allah ondan razı olsun) şöyle der: “İnsanlara sözünle ve işinle öğüt ver.”

Dünya âhirete perdedir. Âhirete dalmaksa dünya ve öbür âlemin sahibine perdedir. Yaratılmışlara dalmak, Yaratan’dan ayırır. Hangi yaratılmışa gönül kaptırırsan, ruh pencerene perde çekmiş olursun. Halka (yaratıklara) bakma. Dünyaya, kalpten sevgi gösterme. Hak’tan gayri şeylere iltifat etme, O’nun kapısına varıncaya kadar böyle devam et. Sır adımlarını aç. Zühd hâlini geliştir. Her kötü histen soyun. O’nun varlığında… Read More 21. Meclis “Hasan-ı Basrî (Allah ondan razı olsun) şöyle der: “İnsanlara sözünle ve işinle öğüt ver.”

Bunu derecelendir:

37. Meclis “Eğer iyilik yaparsanız kendiniz için olur; kötü olursanız yine size… ( İsra-17/7)”

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in şu hadîs-i şerifi, içinde yaşadığımız âlem için büyük mânalar taşır: “Hastaları ziyaret ediniz. Cenaze törenlerinde hazır bulunmaya gayret ediniz. Çünkü bunlar bu âlemin ötesinde bir başka âlemin varlığını hatırlatır.” Peygamber (s.a.v) Efendimiz, bu kelâmı ile “Âhireti düşününüz” demek istiyor. Hâlbuki siz ondan kaçmaktasınız. Önünüzde peşin serilen şey leri bekliyorsunuz. Ve önünüzde hazır… Read More 37. Meclis “Eğer iyilik yaparsanız kendiniz için olur; kötü olursanız yine size… ( İsra-17/7)”

Bunu derecelendir:

29. Meclis “Allah, Sübhan, Kerim ve Halîm’dir; her şeyi lütfü ve rahmeti deryasına almıştır.”

Allah, Sübhan, Kerim ve Halîm’dir; her şeyi lütfü ve rahmeti deryasına almıştır. Eğer bize O’nun lütfü ve keremi olmasaydı helak olurduk. Bizim yapmakta olduğumuz hatalara karşı tam mukabele etseydi, topumuz birden yıkılırdık. * * * Ey evlat! Nifak, gösteriş ve unutkanlıkla ibadet edersin, bu iba detinde iyilik umarsın. Hata ile işlediğin şeylere lütuf beklersin. O… Read More 29. Meclis “Allah, Sübhan, Kerim ve Halîm’dir; her şeyi lütfü ve rahmeti deryasına almıştır.”

Bunu derecelendir:

5. Meclis “Allah, kuluna yetmez mi?” (ez-Zümer, 39/36)

Ey evlat! Hani Hakk’a kulluk? Nerede o Azîz ve Celîl olana ubudiyet? Hele getir tam kulluğu! Bir defa tam manasıyla O’nun kulu olmalısın. Bütün hâlinde yeterlik görünmeli. Yeteri kadar kulluk et. Yeteri kadar dünyaya çalış. Sen kaçan bir kölesin. Efendine dön. O’nun kapısı önünde boynunu eğ. Emirlerine karşı tevazu göster. “Desinler”i bırak, emirlere yapış. Dedikoduyu… Read More 5. Meclis “Allah, kuluna yetmez mi?” (ez-Zümer, 39/36)

Bunu derecelendir:

18. Meclis “Allah ve resülüne itaat edin ve aranızda çekişmeyin sonra tedirgin olur telaşa kapılırsınız kuvvetiniz gider ve sabrediniz muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir (Enfal-46)”

Ey cemaat! Gece haramla oruç açarsanız gündüzün açlığı ve su suzluğu neye yarar? Size ne faydası dokunur? Gündüz oruç tutmak tasınız, gece haram yutmaktasınız! Gündüz ibâdet, gece isyan bay rağı çekmek! Oruçlu olmanız, gündüzleri su içmenize mânidir. Bu nu yapıyorsunuz, su içmiyorsunuz. Gece olunca Müslüman kardeşle rinizi çekiştiriyorsunuz. Onları manen öldürüp kanlarını içiyorsunuz; iftarınızı bu… Read More 18. Meclis “Allah ve resülüne itaat edin ve aranızda çekişmeyin sonra tedirgin olur telaşa kapılırsınız kuvvetiniz gider ve sabrediniz muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir (Enfal-46)”

Bunu derecelendir:

12. Meclis “İç âlemini süsle, dış hâlinde yaptığın ibadet, içini aydınlık kılar.”

* * * Ve Hakk’ın varlığını dile getiren bir âyet-i kerime: “Ona benzeyen şey yoktur. O, bizzat işitir ve görür.” (eş-Şûrâ, 42/11) Allah, dilerse güçlüğü olmayan rahatlık verir. Gariplik bilmeyen ünsiyet verir. O’nun verdiği nimette yokluk yoktur. Öfkesiz ferahlık vardır. Acısız tatlı bulunur. Yokluğa varmayan mülk bulunur. Allah dilerse her şey olur. “İşte bu makamda… Read More 12. Meclis “İç âlemini süsle, dış hâlinde yaptığın ibadet, içini aydınlık kılar.”

Bunu derecelendir:

22. Meclis Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyorlar: “Bir kul, Allah’a kulluğu eksik kılarsa, Allah ona belâ verir. (Kalbini kederle doldurur.)”

* * * Eline geçmeyecek şeyi aramak en büyük belâdır. İbadeti eksik eden, geçim sıkıntısı çeker. Evinden eziyetler çeker. Kazancı azalır, çocukları isyan eder. Hanımından nefret duygusu görür. Hangi tara fa yönelse ayağı tökezler. Bunların hepsi, az kulluk etmenin sonu cudur. O’nun ibadetini bir yana atıp dünyalık işlerle uğraşmasının neticesidir. O’na kulluk eden herhalde rahat… Read More 22. Meclis Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyorlar: “Bir kul, Allah’a kulluğu eksik kılarsa, Allah ona belâ verir. (Kalbini kederle doldurur.)”

Bunu derecelendir:

16. Meclis

Hasan Basrî (rh.a) şöyle der: “Dünyaya ihanet ettiniz, Allah’a yemin olsun, o dünya ihanetten sonra iyi olur.” * * * Ey evlat! Kur’ân’la amel etmek, seni Kur’ân’ın bulunduğu ma kama erdirir. Sünnet’le iş yapmak ise, Peygamberimiz’in makamına çıkarır (s.a.v). Peygamberimiz’in ruhaniyeti, Allah yolcularının kalbi çevresinde durur. Orayı süsleyen o ruhtur. Onların sır âlemleri onun ruhuyla… Read More 16. Meclis

Bunu derecelendir: