Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabı – 33. Meclis

Bu konuşma pazar günü sabah üzeri Ribât’ta yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 13 Cemâziyelâhir 545, Milâdî 1150. Bir kimse, Allah’ı seveni görürse, kalbi ilâhî tecelliye kavuşur. İstidadı varsa, sır âlemi ile Hakk’a vasıl olur. Rabb’imizin varlığı görülür. Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar: “Rabb’inizi güneş ve ayı görür gibi göreceksiniz. O’nu görmek bir karşılığa bağlı değildir.” O’nu sevenler… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabı – 33. Meclis

Bunu derecelendir: