Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabı – 33. Meclis

Bu konuşma pazar günü sabah üzeri Ribât’ta yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 13 Cemâziyelâhir 545, Milâdî 1150. Bir kimse, Allah’ı seveni görürse, kalbi ilâhî tecelliye kavuşur. İstidadı varsa, sır âlemi ile Hakk’a vasıl olur. Rabb’imizin varlığı görülür. Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar: “Rabb’inizi güneş ve ayı görür gibi göreceksiniz. O’nu görmek bir karşılığa bağlı değildir.” O’nu sevenler… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabı – 33. Meclis

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -6

Her çağrısı makbul olan bir dai olursun. Halkın iyiliğini diler sen söylenen işleri yap. Aksi hâlde, boş hezeyanla uğraşma; onlara hiçbir faydan olmaz. Namaz, halkı kalpten çıkarıp attıktan sonra kılınırsa, Hakk’a vuslat sayılır. O anda cisim ikiye ayrılmaz. O, ya Hak’la birleşir yahut halkla. Varlığını Hak yola harcayan zatların namazı budur. Diğer kulların namazına gelince, onlar cenneti… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -6

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -5

O’nun tecelli yüzünü görünce secdeye var ve O’na yakın ol. O’nun nimetine erdikten sonra, o nimetleri Hak’tan gayrına izafe etme. Sen müşriksin ve Allah’ın nimetlerini tağyir etmektesin. Dolayısıyla Allah da sende mevcut nimetleri başka hâle soktu. Küfür zünnarını kopar ve yanlış yoldan dön. Bu hâlde senin dış hâline kim ba kar? İçten tevbekâr ol. Sırrını Rabb’in için temizle. Ey evlat, evlatçık!… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -5

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -4

Güzel konuşmak ve iyi laf etmek evini yıktın. Daima yerinde say makta ve dar çemberin içinde dönmektesin. Değirmen devesine ben zersin. Mihverini aşmadan orada dur bakalım; sonun ne olacak? Ga liba bazı veli kulların intizarını almışsın. Basiret gözün kör olmuş. Hakk’ı unutmuş bir hâlin var. O, seni bir yana bırakmış. Gayret yo lun, sabit bir… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -4

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -3

İman sahibi, kardeşine öğüt verir de kabul etmezse, şöyle der: “Yakında dediğimi hatırlayacaksın; yaptığım işi Allah için ya parım.” İrfan sahibi, halkın nefislerine karşı tevhid ve iman kılıcı ile cihad açar; ilâhî esrara ait bir şeyi onlarda sezerse alır, şahın kapısına iletir. O, kullarını bizzat görür. İman sahibinin sevdiği işler içinde en iyisi ibadettir. Ve ibadet ler içinde en… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -3

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -2

Doğru zat, dinin acıklı çağrısını duydu. Hemen kalbine ve sırrına emir verdi, onun yardımına koştu. Halk, yasakları çiğnediği, emirleri terk ettiği ve her şeyi arkaya attığı zaman doğru zat, onun, yani dinin nasıl yalvardığını ve Rabb’inden nasıl yardım istediğini işitir. Bu işitme sonunda hemen kollarını sıvar, başını diker, ona yardıma koşar. Emirleri yaptırmak, yasaklardan sakındırmak… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -2

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -1

Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicri 546 Recep ayının sonu, Milâdi 1151. Aziz ve Celil olan Hakk’ı tevhid et; her şeyde, her varlıkta O’nun nurunu gör. Şöyle ki, kalbinde ne dâr kalsın, ne diyar. Hatta iç âle minde, fâni eşyadan zerrenin dahi yeri olmasın. Tevhid, her şeyi yok eder. Bütün şifa tevhiddedir.… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 62. Meclis -1

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 61. Meclis -2

Ey evlat! İman babında kuvvet bulursan, marifet âlemine geçer sin. Oradan da ilim deryasına… Oradan fâni varlığını bırakır, halkın mevhum varlığını geçer, halkın, şu veya bu gibi bir varlığın bulun madığı bir âleme göç edersin. Orada ne sen varsın, ne de halk… Yal nız O var… İşler bu minval üzere devam ederse, senin için keder… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 61. Meclis -2

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 61. Meclis -1

Bu konuşma, medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî, 20 Recep 546, Milâdî 1151. Geylânî Hazretlerine biri, hatıradan sordu. O da: “Hatıraların neler olduğunu sana ne anlattı?” diyerek devam etti: Sana gelen hatıralar, şeytandan, tabiattan ve boş arzular dan. Hangi şeyin lüzumuna inanırsan ona gayret sarf edersin. Dolayısıyla hatıraların, uğruna gayret sarf ettiğin şeylerden ibaret kalır. Hakk’a… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 61. Meclis -1

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 60. Meclis

Bu konuşma, salı günü öğlende yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 3 Recep 546, Milâdi 1151. Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur: “İnsanın, İslâmiyet’ine dair iyilik alâmeti şudur ki: Dünya ve âhirette iyiliğini görmeyeceği işleri terk ede.” Her kim ki, İslâmiyet’i cihetiyle güzelleşir, özüne yararı olan şeylerle meşgul olur. Hiçbir faydası olmayan işleri bırakır. Lüzumsuz işlerle uğraşmak, battal… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 60. Meclis

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 59. Meclis

Bu konuşma Cuma günü yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 9 Recep 546, Milâdî 1151. Kulların elinde bulunana göz diken kimsenin sözü yağcılıktan hali kalmaz; dereceli konuşur, nabza göre şerbet verir. Onun için hakikî sebepleri görmek mümkün değildir. Onun konuşması özünden ayrılan kabuğa benzer. Yalnız dış görünüşü olur, içi de boş. Ta-me-aطمع-Arap harflerine göre- kelimesindeki harflerin içi… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 59. Meclis

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 58. Meclis

Bu konuşma Şevval ayının ilk cuma sabahı yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 545, Milâdî 1150. Daha ne kadar ilme çalışacak ve ameli unutacaksın? İlim def terini biraz dür; amel defterini açmaya başla. Yaptığın işler ihlâslı olsun; olmazsa, felah bulamazsın. Bilgi toplamanın yeterliğine inan dın; onu yeter bildin. Sen Hakk’a kafa tutar oldun; yaptığın işler bunu gösteriyor.… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 58. Meclis

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 57. Meclis

Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 17 Ramazan 545, Milâdî 1150. Evlatlar! Zerre miktar dahi olsa, sözlerimi tasdik ediniz. Siz evinizde ve mülkünüzde istediğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz. Sizden yalnız doğruluk ve ihlâs istiyorum. Bunun yararı sizedir. Sizi, sizin iyiliğiniz için istiyorum; benim için değil. İç ve dış konuşmalarınızı bir kayda bağlayınız.… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 57. Meclis

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 56. Meclis

Bu konuşma pazar sabahı Ribât’ta yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 19 Ramazan 545, Milâdî 1150. Ey evlat! Uğruna ömür tüketmekte olduğun işlere bakıyorum: Hakk’ı murakabe edenlerin işlerine benzetemiyorum. Hiç bir işin ondan korkanların işine benzemiyor. Şer ve fesat ehli ile birleşmekte, velî ve temiz insanlardan ayrılmaktasın. Kalbin Hak’tan yana boş… Dünya ve dünya ehlinin sevgisi ile… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 56. Meclis

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 55. Meclis

Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 17 Ramazan 545, Milâdî 1150. O kimse ki, Allah’ın hükmüne rıza duygusuna sahip olmayı diler, ona gerektir ki; ölümü düşünmeye devam ede! Ölümü düşünmek, bela ve musibet acılarını hafifletir. Nefsine, malına ve yavruna taraf çıkarak Hak Teâlâ’yı itham etme. Sana gereken; “Bu işi Rabb’im daha iyi… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 55. Meclis

Bunu derecelendir:

Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 40. Meclis

Bu konuşma pazar sabahı Ribât’ta yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 14 Recep 545, Milâdî 1150. Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur: “Allah bir kulu hakkında hayır dilerse, onu din ilimlerinde anlayışlı kılar. Nefsinde mevcut ayıpları görmeyi kendisine nasip eder.” Din işlerinde derin bilgiye sahip olmak, nefsin bilinmesini sağlar. Dolayısıyla Yaratan’ın kuvvet ve kudretini… O’nun yaratıcı ve besleyici… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 40. Meclis

Bunu derecelendir:

11. MECLİS (Abdulkadir Geylani Hazretlerinin İlahi Armağan Kitabından)

Bu konuşma cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 19 Şevval 545, Milâdî 1150. Ey cemaat! Allah’ı anlayın. O’nun şanına bilgisizlik yakışmaz, cahil olmayın. O’nu bilin ve itaat edin. Muhalefet ne demek? O’nun yoluna baş koyun. Allah’ın bütün hükümlerine razı olun, niza ve çekişme ayıp olur. Allah yaratıcıdır. Kullara rızık verir. Evvel ve sonra O’nun… Read More 11. MECLİS (Abdulkadir Geylani Hazretlerinin İlahi Armağan Kitabından)

Bunu derecelendir:

10. MECLİS (Abdulkadir Geylani Hazretlerinin İlahi Armağan Kitabından)

Bu konuşma pazar sabahı yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 14 Şevval 545, Milâdî 1150. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdu: “Ben ve ümmetimin muttakîleri tekellüften -içten gelmeyen ve zorla yapılan işten- beridirler.” Allah’ın emri gereğince hareket eden muttakî, zorlamaya hacet kalmadan kulluk vazifesini yapar. Çünkü ibadet, Allah’a kulluk, onun ruhuna sinmiştir. İmanı tam olan, dışı ile içi… Read More 10. MECLİS (Abdulkadir Geylani Hazretlerinin İlahi Armağan Kitabından)

Bunu derecelendir:

9. Meclis (Abdulkadir Geylani Hazretlerinin İlahi Armağan Kitabından)

Bu konuşma cuma sabahı Medrese’de yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 12 Şevval 545, Milâdî 1150. Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Allah sevdiği kimseyi üzmez; ama tecrübe için bazı bela verir.” İman sahibi odur ki, bu bela geldiği zaman sabreder. Allah, yararsız hiç bir bela indirmez. Her bela bir iyiliğin öncüsüdür. Bu iyilik ya dünya için veya… Read More 9. Meclis (Abdulkadir Geylani Hazretlerinin İlahi Armağan Kitabından)

Bunu derecelendir: