SOHBETİMİZ; FATİHA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim (1) El hamdü lillahi rabbil alemin Hamd Allah içindir alemlerin Rabbi (2) Er rahmanir rahiym Esirgeyen bağışlayan (3) Maliki yevmid din Din gününün sahibi olan (4) İyyake na’büdü ve iyyake nesteiyn Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz (5) İhdinas sıratal müstekiym Bizi hidayete kavuştur dosdoğru yola (6) Sıratallezine en’amte aleyhim O… Read More SOHBETİMİZ; FATİHA SURESİ

Bunu derecelendir:

560. İstanbul’un Fetih Yıldönümü

“Kostantiniye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emir; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” (hadisi şerif) Üstad Necip Fazıl’ın 29 Mayıs 1968’de, yaptığı ‘Fatih ve onun yeni nesline selam’ hitabıyla başlayan konuşmasını aynen yayınlıyoruz… Bundan asırlarca evvel, İstanbul’un fethinden evvel, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan evvel, piyadeleri ve süvarileriyle hac yolunda bir kervan… Çölde insan… Read More 560. İstanbul’un Fetih Yıldönümü

Bunu derecelendir:

Cennet ile Alakalı Ayetler ve Hadisler

Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır. (Al-i İmran Suresi, 133) Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve ‘(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır’. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64 Gerçek şu ki, ebrar olanlar (iyiler, doğru olanlar), elbette nimetler… Read More Cennet ile Alakalı Ayetler ve Hadisler

Bunu derecelendir: