İmam Şarani (36. Ahid)

Otuzaltıncı Ahid hoşlanmadığı ve mescitlerde birinci saflarda bulunmaya çalışmak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, İçimizi Hak Taalâ’nın hoşlanmadığı şeylerden, Rabbimizin rıza göstereceği şekilde temizleyerek mescidlerde birinci sıralarda namazda bulunmaya çalışmamızdır. Nitekim sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz, “Aklı başında olan dirayetlileriniz benim arkamda dursunlar” buyurmuşlardır. Akıllı kişi, anlattığımız bu… Read More İmam Şarani (36. Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (44. Ahid)

….. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, “Sahih”inde, İbn Hibban ve Hakim merfüan ve muttasılan hadisi rivayet ederler: -Metin Ebu Davud’undur «Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah’ın rızası üzerine olsun, Hazret-i Nevfel’e: “Ey Nevfel! Kulya eyyühel kafirun süresini okuyup onu bitirdikten sonra yatarken şirkten uzak kalmış olursun” buyurmuşlardır. Ebu Dâvud, Tirmizi ve Nesai- metin Tirmizi’nindir şu hadisi… Read More İmam Şarani (44. Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani “35. Ahid”

Otuzbeşinci Ahid İmamlığın şartları, halkın isteğine uyarak imamlık etmek ve hutbe okumak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de; – sert tabiatlı fakih ve tasavvufçularda görüldüğü gibi imamlık yapmaya alışkanlığımız yoktur demeden- bizde ki şartlar imamlık yapmaya uygun olduğu takdirde, topluluğun isteğine uyarak, halka hutbede bulunmamız ve imamlık yapmamızdır. Şer’i… Read More İmam Şarani “35. Ahid”

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (33. Cü Ahid)

Otuzüçüncü ahid sabah namazından sonra Allahı anmak, daha sonra da namaz kılmak ve ikindi namazından sobra mescidde oturmak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, sabah namazını kıldıktan sonra güneşin bir mızrak boyu yükselişine kadar, oturup Allah’ı anmamız, güneş yükseldikten sonra da iki veya dört namaz kılmamız, ayrıca ikindi namazından… Read More İmam Şarani (33. Cü Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (2. Ci Ahid)

i k i n c i a h i d sünnete tabi olmak Resulullah’ın bizden aldığı ahidlerden biri de şudur: Bütün sözlerimizde, işlerimizde ve inançlarımızda sünnet-i Muhammediyye’ye tabi olacağız. Şayet bizler herhangi bir iş hakkında kitab ve sünnet’in ne dediğini, icma’ ve kıyasın ne olduğunu bilmiyorsak o işi yapıp yapmama hususunda tevakkuf ederiz. Sonra bakarız:… Read More İmam Şarani (2. Ci Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (23. Cü Ahid)

Y i r m i Üç ü n c ü meclislerde oturmanın adabı Sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de; mescidlerde uzun süre oturup, çarşı ve pazarlarda fazla kalmamamız hususlarındadır. Her iki yerde bulunup oturmanın ayrı ayrı şartları vardır. Mescidlerde oturmanın şartlarına gelince: Kişinin mescidde bulunduğu sürece tüm hareketleri, oturması,… Read More İmam Şarani (23. Cü Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani “Uhudül Kübra”

Se k i z i n c i a h i d Ulemayı sevmek ve saymak Sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de şudur: Alimleri seveceğiz, sayacağız, onlara ikram edeceğiz. Bütün hayatımız boyunca onlara hizmet etsek, bütün servetimizi onlara bağışlamış olsak da, yine kendimizde onlara mükâfatlandıracak gücü bulamayız. Yaşadığımız bu… Read More İmam Şarani “Uhudül Kübra”

Bunu derecelendir:

İmam Şarani – Uhudül Kübra- Yedinci Ahid

Y e d i n c i a h i d İLİM MECLİSLERİNE DEVAM Sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e verdiğimiz ahidlerden biri de şudur: İlim meclislerine devam edeceğiz ve alimlerle oturup kalkacağız. Alim olmuş olsak dahi, álimlerin meclisinde oturmaktan nefislerimizi uzak tutmayalım. Zira Hakk Taala álim kullarını da birbirinden daha faziletli ve üstün yaratmıştır. Binaenaleyh… Read More İmam Şarani – Uhudül Kübra- Yedinci Ahid

Bunu derecelendir: