Verilen Nimetlerde Allahı Hatırlamak (İmam Şarani-Uhudül Kübra)

Verilen Nimetlerde Allahı Hatırlamak Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden biri de her yeni nimete mazhar olduğumuzda hemen Allah’ı hatırlamamız, bahşolunan nimetlerin zerresine dahi müstahak olmadığımız halde, O’nun ihsan ve keremiyle o nimetlerin bize lutfedildiğini düşünmemiz ve kendisine hamdetmemizdir. Allah’ın selâmı üzerine olsun, Hazret-İsa, havarilerine şöyle derdi: «Gerçek olana yemin ederim ki, Rabbimiz’in savurduğu küle… Read More Verilen Nimetlerde Allahı Hatırlamak (İmam Şarani-Uhudül Kübra)

Bunu derecelendir:

İnsanlara Adaletli Davranmak (İmam Şarani-Uhudül Kübra)

İnsanlara adaletli davranmak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden biri de kullara karşı merhametli olmamız, insanlar arasında adalet terazisini doğrulukla işletmemiz, bir kula diğerinden üstün bir gözle bakmamamız hakkındadır. Erkek, eşine karşı kalbten bağlı, vefalı ve güzel davranışlı olmaya çalışmalıdır. Kadın da kocasına karşı, doğru, vefalı, hak tanır, itaatli olmalıdır. Erkeğin isteklerine karşı gelmemesini… Read More İnsanlara Adaletli Davranmak (İmam Şarani-Uhudül Kübra)

Bunu derecelendir:

sıkıntılarımız esnasında Allaha dua etmek

sıkıntılarımız esnasında Allaha dua etmek Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden biri de, diinya ve ahiretimiz için yapacağımız bütün işlerde, başımıza gelecek, üstümüze çökecek şiddetli sıkıntı ve üzüntüler karşısında kendisini korumak için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in, şahsı için Allah’a dua ettiği gibi dua etmemiz hakkındadır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu gibi hallerde,… Read More sıkıntılarımız esnasında Allaha dua etmek

Bunu derecelendir:

mal ve rızkın nasıl kullanılacağı hakkında (İmam Şarani – Büyük Ahidler)

mal ve rızkın nasıl kullanılacağı hakkında Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden biri de kazanacağımız mal, yiyecek, giyecek ve buna benzer elimize geçen şeylerin kontrolü hakkındadır. Helal ve haramlığı kalbimizi kurcalayan nesneleri kullanmamalıyız. Allah’ın rızası üzerine olsun, gelmiş ve göçmüş atalarımızdan salih kişiler, ellerine ne geçerse geçsin, daha önceden bunları kullanan yedi el –bazıları on… Read More mal ve rızkın nasıl kullanılacağı hakkında (İmam Şarani – Büyük Ahidler)

Bunu derecelendir:

HAKKIMIZA DÜŞEN RIZKA İNANMAK

HAKKIMIZA DÜŞEN RIZKA İNANMAK Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden biri de Hak Taâlâ’dan rızıklarımızı, yeterli ve güzel bir şekilde istememiz hakkındadır. Rızık temin edeceğiz diye oturmamalıyız, rastgele iş yapmamalıyız. Allah’ın bizlere göndereceği bu rızka inancımız varsa, kullarına ayırıp kısmet ettiği bu rızkın bir zerresini dahi ne gökler ve ne de yer ehlinin geri… Read More HAKKIMIZA DÜŞEN RIZKA İNANMAK

Bunu derecelendir:

Salat ve Selam Getirmek (İmam Şarani-Uhudul Kübra)

Salat ve selam vermek Sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan vasiyetlerinden biri de, gece ve gündüz demeden kendisini anarak salat ve selâm vermemiz, bu selat ve selâmdaki ecir ve savabın büyüklüğünü din kardeşlerimize anlatmamız ve onları bu davranışa yöneltip, sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’i kalbi sevgi ve bağlılıkla izlemelerine yol açacak salât ve selâma… Read More Salat ve Selam Getirmek (İmam Şarani-Uhudul Kübra)

Bunu derecelendir:

Hak Taala dan bir şey istemek hakkındadır (İmam Şarani – Büyük Ahidler)

Hak Taala dan bir şey istemek hakkındadır Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in, bizlere olan emirlerinden birisi de, Rabbimize karşı, hüsn-i zan eylemeniz, O’nun, dualarımızı kabul edeceğini ummamız hakkındadır. İlahi takdire bakarak, bu türlü duayı terketmiyelim. Bu tür düşünceler, evâmir-i şer’iyyeyi, muattal bırakmaktır. Eğer bir kul birazcık düşünecek olsa, dua yapmanın da, umur-ı sevabıktan (ezelde takdir… Read More Hak Taala dan bir şey istemek hakkındadır (İmam Şarani – Büyük Ahidler)

Bunu derecelendir:

uykusuzluğu tedavi etmek

uykusuzluğu tedavi etmek Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlerden yapmamızı istediği hususlardan biri de, şudur: Vücudumuza arız olan bazı hastalıklardan veya hırsız korkusu yüzünden bizlerde uykusuzluk baş gösterirse, bu gibi hastalıklardan şifa bulmak için doktorlara baş vurmadan önce, ilahi zikirlerle kendimizi tedavi etmemizdir. Ben bu gibi korku yüzünden hastalananların, bazı kişiler tarafindan altın madeninin ateşte… Read More uykusuzluğu tedavi etmek

Bunu derecelendir:

Allahı Zikretmek (İmam Şarani – El Uhudul Kübra)

ALLAHI ZİKRETMEK Sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlerin fazlaca yapmamızı istediği hususlardan biri de, gizli ve açık zikre devam etmemiz hakkındadır. Belli bir seviyeye gelinceye kadar dil ile Allah’ı zikretmeyi bırakmamalıyız. Yani zikirle iktifa etmemeliyiz. O seviye de her halukarda Allah ile olma şuurudur. Öyle ki, kişi Allah’ı düşünüp andıkça yavaş yavaş dünya aleminde uzaklaşıp,… Read More Allahı Zikretmek (İmam Şarani – El Uhudul Kübra)

Bunu derecelendir:

5 Rebiülevvel

sabır, gazab ve rızanın şehadette yeri Sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan buyruklarindan biri de şayet cihad nasib ve kismet olmamış ise, bizleri, şehitler mertebesine eriştirecek amellerden kaçınmamız hakkındadır. Ahiret gününün ecir ve sevabını kazanmak için. gönlümüzün rızasıyla Allah yolunda canımızı fedaya niyet etmeli ve o saatin gelmesini sabırla beklemeliyiz. Zira, sabırdan sonra gazap… Read More 5 Rebiülevvel

Bunu derecelendir:

HAC ESNASINDA ÇOK TAVAF ETMEK

HAC ESNASINDA COK TAVAF ETMEK Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, Mekke’de ikametimiz süresince, Kabe’deki tavafimizı cogaltmamiz, Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemani’yi selamla- mamiz ve keza Makam-ı Ibrahim’de salat ve selam getirerek Allah’a bu evine girmemiz hakkindadir. Allah’ın bu en eski evine gir- meden tam bir huşua varabilmek, nefsimizi… Read More HAC ESNASINDA ÇOK TAVAF ETMEK

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (36. Ahid)

Otuzaltıncı Ahid hoşlanmadığı ve mescitlerde birinci saflarda bulunmaya çalışmak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, İçimizi Hak Taalâ’nın hoşlanmadığı şeylerden, Rabbimizin rıza göstereceği şekilde temizleyerek mescidlerde birinci sıralarda namazda bulunmaya çalışmamızdır. Nitekim sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz, “Aklı başında olan dirayetlileriniz benim arkamda dursunlar” buyurmuşlardır. Akıllı kişi, anlattığımız bu… Read More İmam Şarani (36. Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (44. Ahid)

….. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, “Sahih”inde, İbn Hibban ve Hakim merfüan ve muttasılan hadisi rivayet ederler: -Metin Ebu Davud’undur «Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah’ın rızası üzerine olsun, Hazret-i Nevfel’e: “Ey Nevfel! Kulya eyyühel kafirun süresini okuyup onu bitirdikten sonra yatarken şirkten uzak kalmış olursun” buyurmuşlardır. Ebu Dâvud, Tirmizi ve Nesai- metin Tirmizi’nindir şu hadisi… Read More İmam Şarani (44. Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani “35. Ahid”

Otuzbeşinci Ahid İmamlığın şartları, halkın isteğine uyarak imamlık etmek ve hutbe okumak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de; – sert tabiatlı fakih ve tasavvufçularda görüldüğü gibi imamlık yapmaya alışkanlığımız yoktur demeden- bizde ki şartlar imamlık yapmaya uygun olduğu takdirde, topluluğun isteğine uyarak, halka hutbede bulunmamız ve imamlık yapmamızdır. Şer’i… Read More İmam Şarani “35. Ahid”

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (33. Cü Ahid)

Otuzüçüncü ahid sabah namazından sonra Allahı anmak, daha sonra da namaz kılmak ve ikindi namazından sobra mescidde oturmak Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, sabah namazını kıldıktan sonra güneşin bir mızrak boyu yükselişine kadar, oturup Allah’ı anmamız, güneş yükseldikten sonra da iki veya dört namaz kılmamız, ayrıca ikindi namazından… Read More İmam Şarani (33. Cü Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (2. Ci Ahid)

i k i n c i a h i d sünnete tabi olmak Resulullah’ın bizden aldığı ahidlerden biri de şudur: Bütün sözlerimizde, işlerimizde ve inançlarımızda sünnet-i Muhammediyye’ye tabi olacağız. Şayet bizler herhangi bir iş hakkında kitab ve sünnet’in ne dediğini, icma’ ve kıyasın ne olduğunu bilmiyorsak o işi yapıp yapmama hususunda tevakkuf ederiz. Sonra bakarız:… Read More İmam Şarani (2. Ci Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani (23. Cü Ahid)

Y i r m i Üç ü n c ü meclislerde oturmanın adabı Sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de; mescidlerde uzun süre oturup, çarşı ve pazarlarda fazla kalmamamız hususlarındadır. Her iki yerde bulunup oturmanın ayrı ayrı şartları vardır. Mescidlerde oturmanın şartlarına gelince: Kişinin mescidde bulunduğu sürece tüm hareketleri, oturması,… Read More İmam Şarani (23. Cü Ahid)

Bunu derecelendir:

İmam Şarani “Uhudül Kübra”

Se k i z i n c i a h i d Ulemayı sevmek ve saymak Sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de şudur: Alimleri seveceğiz, sayacağız, onlara ikram edeceğiz. Bütün hayatımız boyunca onlara hizmet etsek, bütün servetimizi onlara bağışlamış olsak da, yine kendimizde onlara mükâfatlandıracak gücü bulamayız. Yaşadığımız bu… Read More İmam Şarani “Uhudül Kübra”

Bunu derecelendir: