IMAM ALI RIZANIN HAYATI- 29 Aralık 765

  HZ. İMAM ALİ RIZA(AS) On iki imâmın sekizincisi. Muhammed Cevâd Tâkî’nin babasıdır. Nesebi, Ali Rızâ bin Mûsâ Kâzım bin Câfer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Ali Zeynel Âbidîn bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib’dir (r.anhüm). Künyesi, babasının künyesi gibi Ebü’l-Hasan’dır. Mûsâ Kâzım hazretleri ona kendi künyemi bağışladım buyurmuşlardır. Lakabı Rızâ’dır. Babasına dediler ki:… Read More IMAM ALI RIZANIN HAYATI- 29 Aralık 765

Bunu derecelendir: