Arapça (العربية)


HİZMETLERİNDEN DOLAYI kuran.gen.tr SİTESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

NO SURE ADI OKU DİNLE İNDİR Sure Sıra No
1 Fatiha 1
2 Bakara 2
3 Ali İmran 3
4 Nisa 4
5 Maide 5
6 Enam 6
7 Araf 7
8 Enfal 8
9 Tevbe 9
10 Yunus 10
11 Hud 11
12 Yusuf 12
13 Rad 13
14 İbrahim 14
15 Hicr 15
16 Nahl 16
17 Isra 17
18 Kehf 18
19 Meryem 19
20 Taha 20
21 Enbiya 21
22 Hac 22
23 Muminun 23
24 Nur 24
25 Furkan 25
26 Suara 26
27 Neml 27
28 Kasas 28
29 Ankebut 29
30 Rum 30
31 Lokman 31
32 Secde 32
33 Ahzab 33
34 Sebe 34
35 Fatir 35
36 Yasin 36
37 Saffat 37
38 Sad 38
39 Zümer 39
40 Mumin 40
41 Fussilet 41
42 Sura 42
43 Zuhruf 43
44 Duhan 44
45 Casiye 45
46 Ahkaf 46
47 Muhammed 47
48 Fetih 48
49 Hucurat 49
50 Kaf 50
51 Zariyat 51
52 Tur 52
53 Necm 53
54 Kamer 54
55 Rahman 55
56 Vakia 56
57 Hadid 57
58 Mücadele 58
59 Hasr 59
60 Mümtahine 60
61 Saf 61
62 Cuma 62
63 Münafikun 63
64 Tegabun 64
65 Talak 65
66 Tahrim 66
67 Mülk 67
68 Kalem 68
69 Hakka 69
70 Mearic 70
71 Nuh 71
72 Cin 72
73 Müzzemmil 73
74 Müddessir 74
75 Kıyamet 75
76 İnsan 76
77 Murselat 77
78 Nebe 78
79 Naziat 79
80 Abese 80
81 Tekvir 81
82 İntifar 82
83 Mutaffifin 83
84 İnsikak 84
85 Buruc 85
86 Tarik 86
87 Ala 87
88 Gasiye 88
89 Fecr 89
90 Beled 90
91 Şems 91
92 Leyl 92
93 Duha 93
94 İnşirah 94
95 Tin 95
96 Alak 96
97 Kadir 97
98 Beyyine 98
99 Zilzal 99
100 Adiyat 100
101 Karia 101
102 Tekasür 102
103 Asr 103
104 Hümeze 104
105 Fil 105
106 Kureyş 106
107 Maun 107
108 Kevser 108
109 Kafirun 109
110 Nasr 110
111 Leheb 111
112 İhlas 112
113 Felak 113
114 Nas 114