Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 15. Meclis

Bu konuşma pazar günü Ribât’ta yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 9 Zilkade 545, Milâdî 1150. İman sahibi, azık hazırlar. Kâfir ise yer içer, keyfine bakar. Ötesini düşünmez. İman sahibi, bir yolcu gibidir. Kendini öyle görür. Burada az zaman kalacağını bilir. Malını alır, azla yetinir. Arta kalanı âhiret âlemine bırakır. Nefsine yeteri kadar burada harcar. Varlığını taşıtacak… Read More Abdulkadir Geylani Hz. İlahi Armağan Kitabından 15. Meclis

Bunu derecelendir:

18 Bin Alemin Muharrem Ayı Mübarek olsun

KUTBÜZZAMAN SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ BUYURDU Kİ: ALLAH’IN MELEKLERİN VE 18 BİN ALEMİN MÜMİNLERİN GALİBİYETİ, ŞEYTANIN VE ONA TABİ OLANLARIN MAĞLUBİYETİDİR MUHARREM AYI. MUHARREM AYININ ILK 10 GÜNÜ BOYUNCA BU NAMAZA DEVAM ETMENIN BÜYÜK ECRININ OLDUGU SILSILEMIZ BÜYÜKLERINCE RIVAYET EDILMISTIR. NAMAZA ŞU NIYETLE BAŞLANIR: „YÂ RABBÎ, BIZI YETIŞTIRMIŞ OLDUĞUN BU SENEYI, HAKKIMIZDA MÜBÂREK KILMAN;… Read More 18 Bin Alemin Muharrem Ayı Mübarek olsun

Bunu derecelendir:

29. Meclis “Allah, Sübhan, Kerim ve Halîm’dir; her şeyi lütfü ve rahmeti deryasına almıştır.”

Allah, Sübhan, Kerim ve Halîm’dir; her şeyi lütfü ve rahmeti deryasına almıştır. Eğer bize O’nun lütfü ve keremi olmasaydı helak olurduk. Bizim yapmakta olduğumuz hatalara karşı tam mukabele etseydi, topumuz birden yıkılırdık. * * * Ey evlat! Nifak, gösteriş ve unutkanlıkla ibadet edersin, bu iba detinde iyilik umarsın. Hata ile işlediğin şeylere lütuf beklersin. O… Read More 29. Meclis “Allah, Sübhan, Kerim ve Halîm’dir; her şeyi lütfü ve rahmeti deryasına almıştır.”

Bunu derecelendir:

18. Meclis “Allah ve resülüne itaat edin ve aranızda çekişmeyin sonra tedirgin olur telaşa kapılırsınız kuvvetiniz gider ve sabrediniz muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir (Enfal-46)”

Ey cemaat! Gece haramla oruç açarsanız gündüzün açlığı ve su suzluğu neye yarar? Size ne faydası dokunur? Gündüz oruç tutmak tasınız, gece haram yutmaktasınız! Gündüz ibâdet, gece isyan bay rağı çekmek! Oruçlu olmanız, gündüzleri su içmenize mânidir. Bu nu yapıyorsunuz, su içmiyorsunuz. Gece olunca Müslüman kardeşle rinizi çekiştiriyorsunuz. Onları manen öldürüp kanlarını içiyorsunuz; iftarınızı bu… Read More 18. Meclis “Allah ve resülüne itaat edin ve aranızda çekişmeyin sonra tedirgin olur telaşa kapılırsınız kuvvetiniz gider ve sabrediniz muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir (Enfal-46)”

Bunu derecelendir:

12. Meclis “İç âlemini süsle, dış hâlinde yaptığın ibadet, içini aydınlık kılar.”

* * * Ve Hakk’ın varlığını dile getiren bir âyet-i kerime: “Ona benzeyen şey yoktur. O, bizzat işitir ve görür.” (eş-Şûrâ, 42/11) Allah, dilerse güçlüğü olmayan rahatlık verir. Gariplik bilmeyen ünsiyet verir. O’nun verdiği nimette yokluk yoktur. Öfkesiz ferahlık vardır. Acısız tatlı bulunur. Yokluğa varmayan mülk bulunur. Allah dilerse her şey olur. “İşte bu makamda… Read More 12. Meclis “İç âlemini süsle, dış hâlinde yaptığın ibadet, içini aydınlık kılar.”

Bunu derecelendir:

7. Meclis “Sen de kalbini temizle. Yalnız Mevlâ kalsın. O’na teslim ol; icap edenin sevgisini kalbine getirir. O Kerimdir, istediğini sevdirmesini bilir.”

Allah’ım, büyük Peygamberimiz’e salât ve selam eyle. Bu salât ve selam ondan sonra gelen ve zamanında yaşayan yakınlarına da olsun! “Bize bol sabır ver. Bu yolda yürümemiz için bize kuvvet ihsan eyle.” (el-Bakara, 2/250) Bizlere iyiliğini arttır. Verdiklerine de şükretmeyi nasip et! * * * Ey cemaat! Sabırlı olun. İçinde bulunduğunuz dünya, âfet ve musibet… Read More 7. Meclis “Sen de kalbini temizle. Yalnız Mevlâ kalsın. O’na teslim ol; icap edenin sevgisini kalbine getirir. O Kerimdir, istediğini sevdirmesini bilir.”

Bunu derecelendir:

33. Meclis “Size mübarek olsun, ey nefislerini ve boş heveslerini bırakanlar. Hak’tan razı olup, O’nda yok olanlar!”

Bir kimse, Allah’ı seveni görürse, kalbi ilâhî tecelliye kavuşur. İstidadı varsa, sır âlemi ile Hakk’a vasıl olur. Rabb’imizin varlığı görülür. Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar: “Rabb’inizi güneş ve ayı görür gibi göreceksiniz. O’nu görmek bir karşılığa bağlı değildir.” O’nu sevenler bugün kalpleri ile görürler. Yarın baş gözleri ile… O’na benzeyen yoktur. Gören O’dur, işiten O’dur.… Read More 33. Meclis “Size mübarek olsun, ey nefislerini ve boş heveslerini bırakanlar. Hak’tan razı olup, O’nda yok olanlar!”

Bunu derecelendir:

İlk Yaratılan Hayvan

Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerine ilk yaratılan hayvanın hangisi olduğu soruldu. İlk yaratılan hayvanın İsmail (a.s.)’a gönderilen koç olduğu ve cennette yaratıldığını söylemiştir. İlk yaratılan insan Adem (a.s.), ilk yaratılan hayvanda İsmail (a.s.) ‘a gönderilen koçtur. İsmail (a.s.) babasına olan itaatinden ve Allah’a olan teslimiyetinden, İbrahim (a.s.)’ında Allah’a olan teslimiyetinden ve verdiği sözü yerine getirmesinden dolayı,… Read More İlk Yaratılan Hayvan

Bunu derecelendir:

47. Meclis “Ölmeden evvel ölmek…”

* * * Havas -seçme kullar- ölüm bilmez; onlar cümle halkı kalpten siler, seçme ve isteme hâlini bırakır. Onların ölümü budur. Bu ölümü benliğinde toplayan için ebedî ve sonsuz bir hayat vardır; her zaman Yaratan’la olurlar. Bu ölüm mânevidir. Herkes kolayca yapamaz. Buna: “Ölmeden evvel ölmek” derler. Zahirdeki ölüm, bir anlık duraklamadır, baygınlıktır ve uykudur;… Read More 47. Meclis “Ölmeden evvel ölmek…”

Bunu derecelendir:

57. Meclis “Ey iman iddiasında bulunan, niçin başkalarının ayıbını araştırırsın”

Evlatlar! Zerre miktar dahi olsa, sözlerimi tasdik ediniz. Siz evinizde ve mülkünüzde istediğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz. Sizden yalnız doğruluk ve ihlâs istiyorum. Bunun yararı sizedir. Sizi, sizin iyiliğiniz için istiyorum; benim için değil. İç ve dış konuşmalarınızı bir kayda bağlayınız. Çünkü sizi daima gözeten melekler var. O melekler daima dışınızı murakabe eder. Hak ise… Read More 57. Meclis “Ey iman iddiasında bulunan, niçin başkalarının ayıbını araştırırsın”

Bunu derecelendir:

Regâib Gecesi Yapılacak İbadetler – 24 MAYIS PERŞEMBE

Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi, yâni perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regâib Gecesi’dir. Bu gecede akşam ile yatsı arasında 12 rek’at hâcet namazı kılınır. 2 rek’atte bir selâm verilir. Hâcet namazına şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, beni, Peygamber Efendimiz hürmetine feyzi ilâhîne, afv-ı ilâhîne, rızâ-i ilâhîne nâil eyle. Âbid kulların arasına kaydeyle.… Read More Regâib Gecesi Yapılacak İbadetler – 24 MAYIS PERŞEMBE

Bunu derecelendir:

“BİZ SENİ ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK”

Peygamberler, dünyayı esenlik ve barış yurdu hâline getirmek için görevlendirilmiş kimselerdir. Onlar, insanlığa “barış ve esenlik” anlamına gelen İslâm dinini ulaştırmak için gönderilmişlerdir. Bir hadislerinde Peygamberimiz (s.a.s.), “Biz peygamberler baba bir kardeşleriz, hepimizin dini birdir.” (Buharî, “Enbiya”, 48) buyurmuştur. Yüce Allah da Kur’ân’da, “Allah katında yegâne geçerli din İslâm’dır” (Âl-i İmran 3/19) buyurur ve bütün… Read More “BİZ SENİ ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK”

Bunu derecelendir:

NAMAZ İLE HAKKA YÜRÜMEK (MİRAÇ)

  MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ BİR SOHBETLERİNDE NAMAZ İLE ALAKALI ŞUNLARI BUYURMUŞLARDI; Dünya sıkıntılarının insanı çepeçevre sarıp boğduğu, nefesimizin boğazımıza düğümlendiği zamanlarda, bir an dahi olsa Rabbi bir atmosferde nefes almaktır Namaz. Cennet bahçelerinin rengarenk açmış çiçeklerini ve Besmelenin B harfinden kaynayıp coşan kevseri, yine Besmeledeki Mim harflerinden kaynayıp coşan süt,bal ve kaymak ırmaklarını seyredip,… Read More NAMAZ İLE HAKKA YÜRÜMEK (MİRAÇ)

Bunu derecelendir:

Mevlana’nın Dilinden Edeb

Mesnevî’de edep kavramı baskın kavramlardan birisidir. Hz. Mevlânâ insanı hayvandan ayıran temel özelliklerden biri olarak edebi vurgular. Evvela bu hususta Mesnevî-i şerîften birkaç beyit sunalım: Âdemîzâde eger bî-edebest, âdem nîst Fark der- cism-i benî-Âdem ü hayvan edebest Çeşm bi- güşa vü bi-bin cümle kelâmullahrâ Âyet âyet hemegî ma’nî-i Kur’ân edebest. Bu beyitleri yaklaşık olarak şu… Read More Mevlana’nın Dilinden Edeb

Bunu derecelendir:

HZ. ALİ’NİN ŞEHADETİ-28 OCAK 661(21 RAMAZAN 40) PERŞEMBE

لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار (la feta illa Ali,la seyfe illa Zülfikar) ALİ GİBİ YİĞİT,ZÜLFİKAR GİBİ KILIÇ OLMAZ HİCRET İN 40. YILI RAMAZAN AYI GELMİŞTİ. HZ.ALİ, MUÂVİYE NİN ÜZERİNE YÜRÜMEK İÇİN HAZIRLIK YAPMAKLA MEŞGULDÜ. TABERİ VE İBN ÜL-ESİR, HZ.ALİ NİN ŞEHÂDET SEBEBİNİ ŞÖYLE ANLATIR: MÜLCEMOĞLU, HACCÂC VE TEMİM BOYUNDAN AMR; HALKIN KURTULMASI… Read More HZ. ALİ’NİN ŞEHADETİ-28 OCAK 661(21 RAMAZAN 40) PERŞEMBE

Bunu derecelendir:

17. Makale: ALLAH’A VASIL OLMANIN YOLU

Her şey Allah’a kavuşmakla son bulur. Sen de Hakka vasıl olduğun zaman manen ve maddeten tekamülünü tamama erdirmiş sayılırsın. Mevlaya vasıl olmanın manası: Halkı kalben bırakmış olmandır. Heva ve hevesin kötü yolunu terk etmendir. İrade ve şahsi arzularını bırakmış olmandır; irade ile gitmek, bu yolda iyi sayılmaz. Bu iyi olmayan ahvali bırakıp Allah’ın emirlerine bağlandığın… Read More 17. Makale: ALLAH’A VASIL OLMANIN YOLU

Bunu derecelendir:

42. Makale: NEFSİN İKİ HALİ

  Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet… İnsanlar, başlarına bir bela geldiği zaman bağırır, çağırır, Allah’ı şikayet eder. Allah’a darılır. Her şeye itiraz eder. Hak’kı töhmet altına almak ister. Ne sabır bilir, ne de bir nasihatçıya uyar. Yalnız kendi aklına göre Allah’a (haşa) eş bulma yoluna girer, bir uygunsuz hareket yolu… Read More 42. Makale: NEFSİN İKİ HALİ

Bunu derecelendir:

26. Makale: EDEP PERDESİNİ AÇMAMAK

  Yüzünden edep, namus v kanaat perdesini açma… Bunun aksine yaptığın an halka rüsvay olursun… Halkın yardımını kalbinden çıkar, onlara güvenme… Kudreti, kuvveti Allah’tan gör!.. Hakkı ve hakikatı gör, her halinde manevi meşgalen bu olursa, benliğin ölür, şahsi arzuların söner. Şahsiyetçilik davasından kurtulur, herkesin iyiliğini gözetmeğe başlarsın… Dünya gözünden silinir yalnız ahiret, cennet sevgisi ve… Read More 26. Makale: EDEP PERDESİNİ AÇMAMAK

Bunu derecelendir:

İSA MESİH RUHULLAH ALEYHİSSELAMULLAH’IN DOĞUM GÜNÜ

Bismillahirrahmanirrahim İsrâiloğullarına gönderilen ve Kur’an-ı kerim’de ismi bildirilen peygamberlerden.Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir.Annesi hazret-i Meryem’dir.Allahü teâlâ onu babasız yarattı.Kudüs’te doğdu.Otuz yaşında peygamber oldu.Kendisine İncil adlı kitab gönderildi.Otuzüç yaşında diri olarak göğe kaldırıldı.Kıyâmete yakın yeryüzüne tekrar inecektir. Îsâ aleyhisselâmın annesi Meryem Hâtun,Süleyman aleyhisselâmın neslinden sâlihâ ve temiz bir hanımdı.Hazret-i Meryem,onbeş… Read More İSA MESİH RUHULLAH ALEYHİSSELAMULLAH’IN DOĞUM GÜNÜ

Bunu derecelendir: