SOHBETİMİZ; FATİHA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim (1) El hamdü lillahi rabbil alemin Hamd Allah içindir alemlerin Rabbi (2) Er rahmanir rahiym Esirgeyen bağışlayan (3) Maliki yevmid din Din gününün sahibi olan (4) İyyake na’büdü ve iyyake nesteiyn Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz (5) İhdinas sıratal müstekiym Bizi hidayete kavuştur dosdoğru yola (6) Sıratallezine en’amte aleyhim O… Read More SOHBETİMİZ; FATİHA SURESİ

Bunu derecelendir:

39. Meclis “Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur: “Bir kimse, cehaletle iş tutarsa, yıktığı yaptığından çok olur.””

Dünya ve âhirette mülk istersen cümle varlığını Allah yoluna harca. O kez, emîr ve reis olursun. Bu hâlin, kendi özünde her zaman, başkaları için de zamanla olur. Sana nasihat ediyorum; nasihatimi iyi dinle: Beni tasdik edersen, doğruluğunu ilân ederim. Yalan ve iftiralar atacak olursan, yalancı olduğunu tasdik ederim, bir daha kurtulman kolay olmaz. Her zaman… Read More 39. Meclis “Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur: “Bir kimse, cehaletle iş tutarsa, yıktığı yaptığından çok olur.””

Bunu derecelendir:

34. Meclis “Dünya nimeti sizi aldatmasın. Yakında dünyadan taşınacaksınız, peşinizden de o nimetler…”

O gün hayli konuştu; sonra şöyle devam etti: Allah yoluna can koyanlar, varlıklarını dağıtırlar. İşleri, halka huzur getirmektir. Ganimet toplar, halka dağıtırlar. Onların aldığı ganimet, Allah’ın fazlıdır. Onu alır, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız verirler. Darda kalmışları sıkıntıdan kurtarırlar. Borcunu ödemekten çaresiz kalanlara yardımda bulunurlar; borçlarını öderler. Onlar şahlardır; lâkin dünya şahı değil. Dünya şahları ganimet toplar;… Read More 34. Meclis “Dünya nimeti sizi aldatmasın. Yakında dünyadan taşınacaksınız, peşinizden de o nimetler…”

Bunu derecelendir:

14. Meclis “Allah’ım, iyi kullarına verdiğini, bize de ver.”

* * * Çok kere onların dertleri gönüllerinde kalır. İstekleri verilmeyince sabra devam ederler. Ellerine geleni almadıkları olur. Zaman olur, duâ ederler, icabet olmaz. İsterler, verilmez. Bir şeyden dert yanarlar; o şey, aksine artar. Kurtulmak isterler, yol bulunmaz. Onların her biri, kurtulmak ister, kurtuluş bulamaz. Tevhid eder, ihlâsa devamlı olur, fakat yakınlık duygusu sönmüş gibi… Read More 14. Meclis “Allah’ım, iyi kullarına verdiğini, bize de ver.”

Bunu derecelendir:

26. Meclis “ARA, BUL VE YOK OL”

… Ey Âdemoğlu, sen kimsin? Ne değerin var? Kokmuş bir sudan yaratıldın. Halini düşün. Rabb’ine tevazu göster. O’na karşı boynu eğik ol. Takva sahibi ol. Aksi halde kerim olman kabil olmaz. Allah katında güzelliğin kaybolur. Salih kullar da, takvan olmazsa senden hoşlanmazlar. Dünya böyledir; hep hikmet doludur. Âhiret daha baş ka olur; kudret âlemi orada… Read More 26. Meclis “ARA, BUL VE YOK OL”

Bunu derecelendir:

22. Meclis “İki günü eşit geçen ziyandadır…”

…. Ey cemaat! Yakında ölüler olacaksınız. Size ağlayacaklar. Onlar ağlamaya başlamadan siz göz yaşlarınızı akıtınız. Sizin bir yığın ha talarınız var. O hataların sonu nereye kadar uzar, bilinmez. Kalpleriniz, dünya sevgisi ile hasta. Dünya hırsı gönlünüzü sarmış. Dün yadan, kalbinizi beri alın ve temizleyin. Dünyayı bırakın, Hakk’a yö nelin. Dinin selâmeti sermayedir. İyi işler de… Read More 22. Meclis “İki günü eşit geçen ziyandadır…”

Bunu derecelendir:

23. Meclis “Kalp Cilası…”

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdu: “Şu kalpler, paslanır. Onların cilâsı, Kur’an okumak, ölümü düşünmek ve zikir meclisinde hazır bulunmaktır.” Kalp pas tutunca, sahibi anlar, gidermeye çalışırsa, pekâlâ. Aksi hâlde fena kararır. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in emrettiği şekle geçilmediği takdirde, kalp fena hâlde paslanır ve bu pasın giderilmesi imkânsız olur. Kalbin kararmasına sebep olacak çok şeyler vardır.… Read More 23. Meclis “Kalp Cilası…”

Bunu derecelendir:

30. Meclis “Başladığın işe dair bilgini derinleştir, bitir. Başka işlere sonra…”

Allah Teâlâ’nın nimetlerini görüp varlığını itiraf edene saadet­ler olsun. Her varlığı O’na bağlayana saadetler olsun. Nefsini bir yana atarak sebepleri, gücünü, kuvvetini Hak Teâlâ’ya verene saa­detler olsun. Aklı başında olan odur ki, yaptığı işin hesabını Yaratan’ına sor­masın, O’ndan mükâfat istemesin. Her hâlini buna uyduran akıllı insandır. Ey cemaat! Allah Teâlâ ile hoş olunuz. O’nun verdiği… Read More 30. Meclis “Başladığın işe dair bilgini derinleştir, bitir. Başka işlere sonra…”

Bunu derecelendir:

560. İstanbul’un Fetih Yıldönümü

“Kostantiniye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emir; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” (hadisi şerif) Üstad Necip Fazıl’ın 29 Mayıs 1968’de, yaptığı ‘Fatih ve onun yeni nesline selam’ hitabıyla başlayan konuşmasını aynen yayınlıyoruz… Bundan asırlarca evvel, İstanbul’un fethinden evvel, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan evvel, piyadeleri ve süvarileriyle hac yolunda bir kervan… Çölde insan… Read More 560. İstanbul’un Fetih Yıldönümü

Bunu derecelendir:

Cennet ile Alakalı Ayetler ve Hadisler

Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır. (Al-i İmran Suresi, 133) Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve ‘(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır’. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64 Gerçek şu ki, ebrar olanlar (iyiler, doğru olanlar), elbette nimetler… Read More Cennet ile Alakalı Ayetler ve Hadisler

Bunu derecelendir:

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?

İLMİN FAZİLETİ ”Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (39 Zümer,9) Ayette de buyurulduğu üzere,ilim yönünden kendini yetiştirenle yetiştirmeyen bir değildir.İbadet ve kulluk vazifelerimiz için önce ilim,sonra amel gelir. Bu sebeple ilim öğrenmek farzdır.Çünkü ilmi olmayan bir kişi ibadetlerinde de eksik davranabilir. İlmin üstünlüğü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da çok güzel bir şekilde izah edilmiştir; Sehl… Read More HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?

Bunu derecelendir: