KENDİ AYIBINI GÖREMEYİNCE

Dört Hintli bir Mescitte Tanrıya ibadet için namaza durmuşlar, rüku ve sücuda koyulmuşlardı. Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı. Bu sırada müezzin içeriye girdi. Hintlilerin birisinin ağzından bilaihtiyar bir söz çıktı; müezzin, ezanı okudun mu, yoksa vakit var mı?” öbür Hintli, namaz içinde okuduğu halde Sus yahu, konuştun, namazın bozuldu.”… Read More KENDİ AYIBINI GÖREMEYİNCE

Bunu derecelendir:

İLK ÖZEL SON DEĞERLİDİR

Kan dökücü oğuz Türkleri, malları yağma etmek üzere bir köye girdiler. O köyün eşrafından iki kişi yakalayıp birini öldürmeye niyet ettiler. Öldürmek üzere elini bağladıkları zaman dedi ki :Padişahlar yüce erler. Niye benim kanıma kastediyorsunuz. Neden benim kanıma susadınız? Öldürülmemde ki maksat, garaz ne? Görüyorsunuz ya, gördüğünüz gibi yoksulum, çırçıplak bir adamım” Oğuzların biri arkadaşın… Read More İLK ÖZEL SON DEĞERLİDİR

Bunu derecelendir:

İHTİYARLIKTAN

İhtiyarın biri, bir doktora “Dimağım yorgun, aklım yerinde değil” dedi. Doktor dedi ki .O akıl zayıflığı ihtiyarlıktandır” ihtiyar “Gözüm de kararıyor” dedi. Doktor Koca ihtiyar, ihtiyarlıktan” dedi. Adam “Arkam dehşetli ağrıyor” deyince doktor dedi ki: A zayıf ihtiyar, ihtiyarlıktan!” Adam “Ne yiyorsam hazmedemiyorum” dedi. Doktor “Mide zayıflığı da ihtiyarlıktan” dedi. Adam “Nefes alırken sıkıntı çekiyorum,… Read More İHTİYARLIKTAN

Bunu derecelendir:

NİŞANELERİ OKUMAK

Çocuğun biri, babasının tabutu önünde ağlamakta, başına vurmaktaydı.Baba, seni nereye götürüyorlar? Nihayet seni toprağın altına yatıracaklar. Öyle bir dar, öyle bir elemli eve götürüyorlar ki orada ne halı var, ne hasır. Ne geceleyin bir ışık var, ne gündüzün bir dilim ekmek. Ne yemek kokusu var, ne yiyecekten eser. Ne mamur bir kapı var, ne damın… Read More NİŞANELERİ OKUMAK

Bunu derecelendir:

SÜVARİDEN KORKAN OKÇU

Bir atlı cins ata binmiş, pür silah, heybetle bir ormana dalmış, gidiyordu. Usta bir okçu görüp korkarak yayını çekti. Onu vurmak isterken atlı bağırdı: Ben cüssece iriyim ama hakikatte zayıf bir adamım. Sakın benim iriliğime bakma, savaş zamanı kocakarıdan da aşağıyım.” Okçu “haydi git, iyi ki söyledin, yoksa korkumdan seni vuracaktım” dedi. Nice adamlar vardır… Read More SÜVARİDEN KORKAN OKÇU

Bunu derecelendir:

KURU AKIL NEYE YARAR

Bir bedevi, devesine iki dolu çuval yüklemiş, birisi onu lafa tuttu. Vatanından sorup konuşturdu ve o suallerle bir hayli inciler deldi. Sonra dedi ki:o iki çuvalda ne dolu? Doğruca söyle!” Bedevi ”bir tanesinde buğday var. Öbürü kum, yiyecek bir şey değil” dedi. Adam “neden bu kumu doldurdun” diye sordu. Bedevi cevap verdi:O çuval boş kalmasın… Read More KURU AKIL NEYE YARAR

Bunu derecelendir:

İBRAHİM ETHEM’İN KERAMETİ

İbrahim Ethem’den rivayet edilmiştir; bir yerde deniz kıyısında oturmuş, o can sultanı, hırkasını dikmeğe koyulmuştu. Ansızın oraya bir emir geldi. o emir, şeyhin kullarındandı. Şeyhi tanıyıp hemen secde etti. Şeyhin hırka dikmekte olduğunu görüp şaşırdı. Şekli de değişmişti, huyu da! Emir, kendi kendisine “öyle bir ulu sultanlığı terk etti de şu yoksulluğu ihtiyar etti. Bu… Read More İBRAHİM ETHEM’İN KERAMETİ

Bunu derecelendir:

SECCADESİZ NAMAZ

Bir gün Ayşe, peygambere dedi ki “Ey Tanrı resulü, sen aşikar, gizli, neresini bulursan orada namaz kılmaktasın. Halbuki evde pis adamlar da gezip tozuyor. Sen de bilirsin ki pis çocuklar, nereye varırsa orasını pislerler.” Peygamber, şunu Bil: Tanrı, büyükler pis şeyleri temiz etmiştir. Hakkın lütfu, bu yüzden secdegahımı, ta yedinci kat göğe kadar arıttı” diye… Read More SECCADESİZ NAMAZ

Bunu derecelendir:

GEMİDEKİ DERVİŞ

Bir gemide bir derviş vardı. Erliği kendisine arka yastığı yapmış, ona dayanmıştı. Gemide bir kese altın kayboldu. Herkesi aradılar. Birisi onu da gösterip,Bu uyuyan yoksulu da arayalım” dedi. Para sahibi derdinden onu da uyandırdı.Bu gemide bir kese kayboldu. Herkesi aradık, bu arayıştan sen kurtulamazsın. Hırkanı çıkar, soyun da senin hakkında kimsenin şüphesi kalmasın” dedi. Derviş… Read More GEMİDEKİ DERVİŞ

Bunu derecelendir:

YAHYA PEYGAMBERİN İSA’YA SECDESİ

Yahya’nın anası, Meryem’e hamlini vazetmeden az önce gizlice dedi ki: Karnında bir padişah var. Ülülazm ve her şeyi bilen bir peygamberdir. Ben bunu yakinen gördüm. Sana rastlatınca karnında ki çocuğum hemen secdeye vardı. Karnındaki çocuk, karnındaki çocuğa secde etti. Secdesinden bedenime titreme düştü” Meryem de Ben de karnımdaki çocuğun secde ettiğini hissettim” dedi. Ahmaklar derler… Read More YAHYA PEYGAMBERİN İSA’YA SECDESİ

Bunu derecelendir:

HAYAT AĞACI

Bilgili biri, hikayenin yollu Hindistan’da bir ağaç vardır. Meyvesini yiyen ne ihtiyarlar, ne ölür!” der. Bir padişah bunu duyar, doğru sanıp o ağaca ve meyvesine aşık olur. Bu ağacı bulmak, meyvesini getirmek üzere divan adamlarından bilgili birisini Hindistan yollar. Adamcağız yıllarca Hindistan’da o ağacı arar, tarar. Bulmak için şehir, şehir gezer ne ada bırakır ne… Read More HAYAT AĞACI

Bunu derecelendir: