Rıza Makamına Ulaşanlar

Şimdi dünyada hiç itiraz etmeyen yolcuların hallerini işit. Velilerden dua edenler, gah diken, gah sökenler var. bunlar başka. Bir de velilerden öylelerini tanırım ki ağızları yumulmuştur, hiç dua etmezler. O, ulular, Tanrı hükümlerine razı olmuşlardır. Takdirin define çalışmak onlara haramdır. Bunlar, kaza ve kaderde hususi bir zevk bulurlar, bundan kurtulmayı dilemek onlarca küfürdür. Tanrı bunların… Read More Rıza Makamına Ulaşanlar

Bunu derecelendir:

AHMAKLARDAN DAĞA KAÇIŞ

Meryem oğlu İsa, sanki bir aslan kanını dökmek istiyormuş da ondan kaçıyormuş gibi bir dağa kaçıyordu. Birisi, ardından koşup dedi ki: “ Hayrola peşinde kimse yok, neden böyle kuş gibi kaçıyorsun?” İsa, öyle hızlı koşmaktaydı ki acelesinden cevap bile vermedi. Adam, bir müddet İsa’nı peşinden koştu. Ardını bırakmayıp bağırmadı bağırdı: “ Allah rızası için bir… Read More AHMAKLARDAN DAĞA KAÇIŞ

Bunu derecelendir:

PEYGAMBERLERDEN MUCİZE İSTEĞİ

Seba’lıların asılları kötüydü, mayaları pisti. Tanrıya ulaşma sebeplerinden kaçarlardı. Tanrı onlara bunca matah, bunca bağ, bunca bostan vermiş, sağlarından, solarından onlara zevk ve huzur için bunca nimetler ihsan etmişti. Ağaçlardan dökülen meyvelerin bolluğundan yol daralır. Geçenler, geçemez oluyorlardı. Yerlere dökülen meyveler, yolu kapar, yolcu nereden geçeyim diye şaşırır kalırlardı. Birisi, başına bir sepet alıp ağaçlıklardan… Read More PEYGAMBERLERDEN MUCİZE İSTEĞİ

Bunu derecelendir:

SOFİNİN BOŞ SOFRAYA SEVDALANMASI

Bir sofi bir gün çiviye asılmış bir sofra gördü. Vecde geldi, dönmeye, oynamaya başladı, elbisesini yırtıyor. İşte azıkların azığı. İşte kıtlıkların, dertlerin devası diye naralar atıyordu. Dumanı başından çıkıp neşesi, zevki arttıkça arttı. Sofilerde ona uydular, semaa başladılar. Kih, kih gülmeye, hay huy etmeye koyuldular. Defalarca kendilerinden geçip kendilerine geldiler. Herzevekilin biri, sofiye “ Çiviye… Read More SOFİNİN BOŞ SOFRAYA SEVDALANMASI

Bunu derecelendir:

MUKALLİDİN İMANI KORKU VE ÜMİTTİR

Çalışanların boyunları iğ gibi incelse de yine insanı her sanata sevk eden ümittir, ihtimaldir. Sabahleyin dükkanına giden rızık elde etmek ümidiyle koşar gider. Rızık ümidi olmasa nasıl olur da gidersin? Mahrumiyet korkusu olursa nasıl olur da kuvvet bulursun? Belki ezelde sana bir rızık verilmemiştir. Bu ezeli mahrumiyet korkusu, nasıl oluyor da yiyeceğini, içeceğini elde etmek… Read More MUKALLİDİN İMANI KORKU VE ÜMİTTİR

Bunu derecelendir:

ÇÖLDEKİ ARAP KERVANI

Çölde bir Arap kervanı susuzu kalmış, yağmur susuzluktan kırbalarında bir damlacık olsun su kalmamıştı. Bütün kervan, o çöl ortasında bunalmış, ölüm haline gelmişti. Ansızın o iki dünyanın imdadına yetişen Mustafa, onların imdadına erişmek üzere yola çıka geldi. çölde, o sarp ve sonsuz yolda, o kızgın kumların üstünde bunalıp kalmış olan o kalabalık kervanı gördü. Develerinin… Read More ÇÖLDEKİ ARAP KERVANI

Bunu derecelendir:

BUNALMA BİR ŞEYE HAK KAZANMIŞ OLMAYA ŞAHİTTİR

Küçücük bir çocuk olan İsa’yı dile getirip konuşturan, Meryem’in derde düşüp niyaz etmesidir. Meryem’in cüzü olan İsa, Meryem’in diliyle değil kendi diliyle onun yerine söz söyledi. Senin cüzünün cüzü de gizlice söz söyler durur. A kişi elin ayağın sana şahit olur. Niceye bir münkirliğe el sunacak ayak atacaksın. Anlatılanı anlamaya,söyleneni dinlemeye liyakatın yoksa söz söyleyenin… Read More BUNALMA BİR ŞEYE HAK KAZANMIŞ OLMAYA ŞAHİTTİR

Bunu derecelendir:

HAYVANLARIN DİLLERİ

Musa’ya bir delikanlı dedi ki: “ Hayvanların dillerini öğrenmek istiyorum. Bu suretle kurdun, kuşun sözlerini duyayım da dinime ait işlerde ibret sahibi olayım çünkü ademoğullarının bütün sözler, suya ekmeğe şana şerefe ait. Belki hayvanların bu dünyadan göçme zamanındaki tedbirleri, bu tedbirler yüzünden başka bir dertleri var!” Musa “ Hadi efendim, hadi vazgeç bu hevesten bunun… Read More HAYVANLARIN DİLLERİ

Bunu derecelendir:

HAMZA’NIN SAVAŞA ZIRHSIZ GİRMESİ

Peygamberin amcası Hamza, gençlik çağında savaşa daima zırh giyerek girerdi. Son zamanlarındaysa savaş saflarına zırhsız olarak katılır, sarhoşça savaşa atılırdı. Göğsü açık, vücudu çıplak olarak kendini kılıçlara atardı. Halk “ Ey peygamberin amcası, ey saflar yaran aslan, ey erlerin padişahı. Tanrı buyruğunda “ Nefislerinizi, kendi ellerinizle tehlikeye atmayın “ emrini okumadın mı ki? Peki, neden… Read More HAMZA’NIN SAVAŞA ZIRHSIZ GİRMESİ

Bunu derecelendir:

ALIŞVERİŞTE ALDANMAMANIN ÇARESİ

Bir dost, Peygambere “ Ben alışverişte daima aldanıyorum, bir şey satan, yahut alan kişinin hilesi sanki sihir, gelip benim yolumu kesiyor” dedi. Peygamber dedi ki. “Alışverişte aldanmaktan korkuyorsan alacağın şeyi üç gün muhayyer olarak al. Çünkü şüphe yok yavaş iş Rahmandandır. Acele edişinse melun Şeytandan.” Önüne bir lokma atsan köpek bile köpekliğiyle önce koklar, biz… Read More ALIŞVERİŞTE ALDANMAMANIN ÇARESİ

Bunu derecelendir:

AŞIKLAR İÇİN CAN VERMEK KOLAYDIR

Buhara’da Sadr-ı Cihanın kulu bir töhmete uğradı, mevkiinde düştü, gizlenmeye mecbur oldu. On yıl gah Horasan’da, gah Kuhistan ve gah Deşt’te başıboş bir halde gezip dolaştı. On yıl sonra iştiyaktan takati kalmadı, ayrılık günleri sabrını tüketti. Dedi ki artık ayrılığa tahammülüm kalmadı. Sabır, insanı küstahlıktan alıkoyabilir mi hiç? Ayrılık yüzünden bu topraklar bile çoraklaşır, sular… Read More AŞIKLAR İÇİN CAN VERMEK KOLAYDIR

Bunu derecelendir:

ŞEYTANIN ŞEYTANLIĞI

Şeytan gibi o da asker içine girdi, yüzün biri oldu. “ Ben size yardımcıyım” dedi. Onlara afsun okudu, onları aldattı. Fakat Kureyş, onun sözüne uyup hazırlanarak iki ordu karşılaşınca, müminlerin saflarında melek askerlerini gördü. Sizin görmediğiniz o gayp askerlerinin saf kurduklarını görünce canı, korkudan bir ateş gede kesildi. Ayağını gerisin geriye çekmeye başladı. “ Ben… Read More ŞEYTANIN ŞEYTANLIĞI

Bunu derecelendir:

KURAN’IN ZAHİRİ VE İÇYÜZÜ

Bil ki Kuranın bir zahiri var. zahirin de gizli ve pek Kudretli bir de iç yüzü var. o batının bir batını onun da bir üçüncü batını var ki onu akıllar anlayamaz hayran kalır. Kuranın dördüncü batınıysa eşsiz örneksiz Tanrıdan başka kimse görmemiş kimse bilmemiştir. Oğul sen kuranın dış yüzüne bakma şeytanda ademi topraktan ibaret gördü… Read More KURAN’IN ZAHİRİ VE İÇYÜZÜ

Bunu derecelendir:

MESNEVİ’Yİ KINAYANA CEVAP

Ey kınayan köpek sen hav ,hav edip duruyor da Kuranı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım mı sanıyorsun. Bu o aslan değil ki ondan canını halas etmeğe muvaffak olasın. Yahut kahrının pençesinden imanını kurtarasın. Kuran kıyamete kadar ey kendilerini bilgisizliğe feda edenler diye nida eder. Der ki. “ Siz beni masal sandınız da kınama ve kafirlik tohumunu… Read More MESNEVİ’Yİ KINAYANA CEVAP

Bunu derecelendir:

ZITLARIN ÇEKİMİ

Toprak bedenin toprağına “ Dön geri canı bırak toz gibi bize gel sen bizim cinsimizdensin bedenden o rutubetli yurttan kurtulup bize gelmen daha doğru” der. Bedende “ Doğru benden senin gibi ayrılıktan perişanın fakat ayağım bağlı”diye cevap verir. Sular “ Ey yaşlı gurbetten gel bize ulaş” diye bedenin yaşlığını aramakta. Esir “ Sen ateştensin aslına… Read More ZITLARIN ÇEKİMİ

Bunu derecelendir: