PEYGAMBER TAKDİRİ

Peygamber, kafirlerle savaşmak, abes şeyleri gidermek için bir ordu gönderiyordu. Huzeyl kabilesinden bir genci seçti, orduya emir etti. Askerin aslı kumandandır… kumandansız kavim, başsız bedene benzer! Şu ölüşün, solup gidişin, hep başbuğu terk etmendendir. Usançtan, nekeslikten, benlikten baş çekmede, kendini başbuğ saymadasın! Tıpkı yükten kaçan katır gibi… o da başını alır, dağları boylar! Sahibi, a… Read More PEYGAMBER TAKDİRİ

Bunu derecelendir:

BAHİS

Arap beyleri toplanıp Peygamberin yanına gelerek çekişmeye başladılar. Dediler ki: Sen bir beysin… bizim de her birimiz birer beyiz! Şu beyliği bölüşelim, ülkenin sana düşen kısmını al! Her birimiz, kendisine düşen bölüğe razı olsun; sen de artık bizim hissemizden el yıka. Peygamber dedi ki: Bana beyliği Tanrı verdi… o, bana başbuğluk ve mutlak bie beylik… Read More BAHİS

Bunu derecelendir:

GÖKLER YERLER VE İKİSİ ARASINDAKİLER

Hiçbir ressam var mıdır ki yaptığı resmi, hiçbir menfaat ümidi gözetmeden yalnız resim yapmak için yapsın. Hem resim yapmak için yapar, hem de uluların büyüklerin bir vesile ile kederlerinden kurtulmalarını ister. Çocukların neşelenmesini, bu resimle ölüp gitmiş dostların, dostlar tarafından hatırlanmasını diler. Hiçbir testici yoktur ki içine su konmasını düşünmeden testisini, sırf testi yapmak için… Read More GÖKLER YERLER VE İKİSİ ARASINDAKİLER

Bunu derecelendir:

SÖZ MANAYI AÇAR MI ÖRTER Mİ?

Bir padişah, nedimlerinden birine kızdı, onun tozunu dumanına katmak, onu mahvetmek istedi. Kılıcını kınından çekti, yaptığı hareketin cezasını verecek, nedimin başını kesecekti. Kimsede bir şey söyleme, yahut birisinin şefaat edip bağışlanmasını dilemeye kudret yoktu. Yalnız padişah yakınlarından İmadüllah adlı birisi, Mustafa’casına şefaate kalkıştı; yerinden sıçrayıp hemen secdeye kapandı… padişah da derhal kılıcını elinden bıraktı. Dedi… Read More SÖZ MANAYI AÇAR MI ÖRTER Mİ?

Bunu derecelendir:

HZ.MUSA’NIN TANRIYA SORUSU

Musa dedi ki: Ey soru hesap gününün sahibi Tanrı, yapıp düzdün, neden yine bozar yıkarsın? Cana, canlar katan erler, dişiler yaratırsın… sonra bunları yıkar, mahvedersin; neden? Tanrı dedi ki: Bu suali inkar yüzünden, yahut gafletle ve nefsine uyarak sormuyorsun, biliyorum. Yoksa hoş görmez, gazap eder, bu soru yüzünden seni incitirdim. Fakat bizim işlerimizdeki hikmetleri, varlık… Read More HZ.MUSA’NIN TANRIYA SORUSU

Bunu derecelendir:

KATIR VE DEVE

Katırın biri bir gün bir deveyle buluştu… ikisi de bir ahıra düştüler. Katır dedi ki: “Ben tepede, düzde, pazarda, köyde çok düşüyorum. Hele dağ terekesinden aşağı inerken her zaman korkumdan tepe taklak kapanırım. Sense yüz üstü pek az düşersin… be neden? Yoksa senin arı canın devletlik mi ki? Ben her an tepesi üstü düşer, dizimi… Read More KATIR VE DEVE

Bunu derecelendir:

NİL’İN SUYU

Duydum ki bir kıpti, susuzluktan bunalıp İsrail oğullarının birisinin evine geldi; dedi ki: Seninle dostum, arakadaşım… bugün de bir hacetim var, senden istemeye geldim. Çünkü Musa büyücülük, afsunculuk etti… nihayet nilin suyu bize kan kesildi. İsrail oğulları alınca duru su oluyor, içiyorlar… halbuki Kıpti’nin gözü bağlanmış, ona kan oluyor. Kıpti kavmi işte buracıkta susuzluktan ölüp… Read More NİL’İN SUYU

Bunu derecelendir:

ZÜLKARNEY’İN KAF DAĞI ZİYARETİ

Zülkarneyn, Kaf dağına gitti… o dağın saf zümrütten olduğunu gördü. Bütün alemi halka gibi çepeçevre çevirmişti… Zülkarneyn, o dağı görüp şaşırdı.Dedi ki: Sen dağsan öbür dağlar ne? Onlar senin yanında bir oyuncak adeta! Kaf dağı dedi ki: O dağlar, benim damarlarımdır… onlar, güzellikte, alımda bana eş olmazlar. Benim her şehirde gizli bir damarım vardır… alemin… Read More ZÜLKARNEY’İN KAF DAĞI ZİYARETİ

Bunu derecelendir: