OSMANLININ PEYGAMBERE OLAN MUHABBETİ

Osmanlı’nın özünü ve temellerini besleyen manevî unsurların en başında “ilâ-yı kelimetullâh aşkı ve peygamber sevgisi” gelmiştir. Osmanlı sultanları, hayatları boyunca gazâ meydanlarında bu mukaddes değerlere karşı sonsuz sevgi, saygı ve bağlılıklarını ispatlama sevdasıyla harikalar sergilemiştir. Peygamberimize ve mukaddes beldelere hürmet, muhabbet, hizmet ve sadakat, soylu ceddimizin her daim şiarı olmuştur. Padişahlar, devlet işlerinin aksamaması için… Read More OSMANLININ PEYGAMBERE OLAN MUHABBETİ

Bunu derecelendir:

Sünbül Sinan Hazretleri

İstanbul’un büyük velîlerinden. İsmi Yûsuf bin Ali’dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinânüddîn ve Zeynüddîn’dir. Sünbül Sinân diye şöhret buldu. Zamânının büyüklerinden oldu. Merzifon’da 1452 (H.856) yılında doğan Sünbül Sinân, bülûğ çağına kadar Isparta’nın Borlu kasabasında ilim tahsîl etti. Oradan İstanbul’a geldi. Fâtih Sultan Mehmed Hân ve Sultan İkinci Bâyezîd Hân devrinin meşhûr âlim ve… Read More Sünbül Sinan Hazretleri

Bunu derecelendir:

MERKEZ EFENDİ HAZRETLERİ

Osmanlılar zamânında İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Mûsâ olup, Merkez Muslihuddîn lakabıyla meşhûr oldu.Denizli’nin Sarhanlı köyünde, 1463 (H.868) senesinde doğdu. 1551 (H.959) senesinde İstanbul’da vefât etti. Mûsâ Efendi, küçük yaşlarda ilim öğrenmeğe başladı. Kuvvetli bir zekâsı ve ilim öğrenmeye aşırı bir hevesi vardı. Önce kendi memleketinde, sonra Bursa ve İstanbul’daki medreselerde tahsîl yaparak; tefsîr, hadîs,… Read More MERKEZ EFENDİ HAZRETLERİ

Bunu derecelendir:

HİLYE-İ ŞERİF-EFENDİMİZİN GÖRÜNÜŞÜ

Hazret-i Ali (keremallâhü veche), Hazreti Peygamber sallallâhü aleyhi vesellemi vasfettiği zaman, şöyle buyurdu: Hazreti Peygamberin boyu ne çok kısa, ne de çok uzundu, orta boyluydu. Ne kıvırcık kısa ne düz uzun saçlı; saçı, kıvırcıkla düz arasında idi. Değirmi (yuvarlak) yüzlü, duru beyaz tenli, iri ve siyah gözlü, uzun kirpikliydi. İri kemikli ve geniş omuzluydu. Göğsü,… Read More HİLYE-İ ŞERİF-EFENDİMİZİN GÖRÜNÜŞÜ

Bunu derecelendir:

Mevlana’nın Dilinden Edeb

Mesnevî’de edep kavramı baskın kavramlardan birisidir. Hz. Mevlânâ insanı hayvandan ayıran temel özelliklerden biri olarak edebi vurgular. Evvela bu hususta Mesnevî-i şerîften birkaç beyit sunalım: Âdemîzâde eger bî-edebest, âdem nîst Fark der- cism-i benî-Âdem ü hayvan edebest Çeşm bi- güşa vü bi-bin cümle kelâmullahrâ Âyet âyet hemegî ma’nî-i Kur’ân edebest. Bu beyitleri yaklaşık olarak şu… Read More Mevlana’nın Dilinden Edeb

Bunu derecelendir:

HZ. ALİ’NİN ŞEHADETİ-28 OCAK 661(21 RAMAZAN 40) PERŞEMBE

لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار (la feta illa Ali,la seyfe illa Zülfikar) ALİ GİBİ YİĞİT,ZÜLFİKAR GİBİ KILIÇ OLMAZ HİCRET İN 40. YILI RAMAZAN AYI GELMİŞTİ. HZ.ALİ, MUÂVİYE NİN ÜZERİNE YÜRÜMEK İÇİN HAZIRLIK YAPMAKLA MEŞGULDÜ. TABERİ VE İBN ÜL-ESİR, HZ.ALİ NİN ŞEHÂDET SEBEBİNİ ŞÖYLE ANLATIR: MÜLCEMOĞLU, HACCÂC VE TEMİM BOYUNDAN AMR; HALKIN KURTULMASI… Read More HZ. ALİ’NİN ŞEHADETİ-28 OCAK 661(21 RAMAZAN 40) PERŞEMBE

Bunu derecelendir:

17. Makale: ALLAH’A VASIL OLMANIN YOLU

Her şey Allah’a kavuşmakla son bulur. Sen de Hakka vasıl olduğun zaman manen ve maddeten tekamülünü tamama erdirmiş sayılırsın. Mevlaya vasıl olmanın manası: Halkı kalben bırakmış olmandır. Heva ve hevesin kötü yolunu terk etmendir. İrade ve şahsi arzularını bırakmış olmandır; irade ile gitmek, bu yolda iyi sayılmaz. Bu iyi olmayan ahvali bırakıp Allah’ın emirlerine bağlandığın… Read More 17. Makale: ALLAH’A VASIL OLMANIN YOLU

Bunu derecelendir:

42. Makale: NEFSİN İKİ HALİ

  Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet… İnsanlar, başlarına bir bela geldiği zaman bağırır, çağırır, Allah’ı şikayet eder. Allah’a darılır. Her şeye itiraz eder. Hak’kı töhmet altına almak ister. Ne sabır bilir, ne de bir nasihatçıya uyar. Yalnız kendi aklına göre Allah’a (haşa) eş bulma yoluna girer, bir uygunsuz hareket yolu… Read More 42. Makale: NEFSİN İKİ HALİ

Bunu derecelendir:

26. Makale: EDEP PERDESİNİ AÇMAMAK

  Yüzünden edep, namus v kanaat perdesini açma… Bunun aksine yaptığın an halka rüsvay olursun… Halkın yardımını kalbinden çıkar, onlara güvenme… Kudreti, kuvveti Allah’tan gör!.. Hakkı ve hakikatı gör, her halinde manevi meşgalen bu olursa, benliğin ölür, şahsi arzuların söner. Şahsiyetçilik davasından kurtulur, herkesin iyiliğini gözetmeğe başlarsın… Dünya gözünden silinir yalnız ahiret, cennet sevgisi ve… Read More 26. Makale: EDEP PERDESİNİ AÇMAMAK

Bunu derecelendir:

Muharrem (Yılbaşı) Gecesi 1 Muharrem 1432- 6 / 7 Aralık 2010 Pazartesiyi Salıya Bağlayan Gece

Muharrem ayı, hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ile yatsı arasında (yâni Zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için 2 rek’at namaz kılınır. Muharrem ayinin ilk 12 günü boyunca bu namaza devam etmenin büyük ecrinin oldugu silsilemiz büyüklerince rivayet edilmistir. Namaza şu niyetle başlanır: „Yâ Rabbî, bizi yetiştirmiş olduğun… Read More Muharrem (Yılbaşı) Gecesi 1 Muharrem 1432- 6 / 7 Aralık 2010 Pazartesiyi Salıya Bağlayan Gece

Bunu derecelendir:

Mızraklı İlmihal-Abdurrahim-i Tırsi Hazretleri

Sunuş Önsöz Namaz Oruç Gusül Teyemmüm İstinca, İstibra ve İstinka Abdest Namaz Yoksulluğun Sebepleri 54 Farz İslamın Binası beştir Cenaze Namazı Ehl-i Sünnet Olanların On Alameti Farz, Vacip, Sünnet,Müstehap Sıfat-ı İman Altıdır İmanın Bizde Baki Kalıp Çıkmamasının Şartı ve Sebebi İman ve İslam Şerri Deliller (Din,Mezhep) Dört Cevher Peygamberimizin 20 Vasfı Tafsil-i İman 21. MİSVAK… Read More Mızraklı İlmihal-Abdurrahim-i Tırsi Hazretleri

Bunu derecelendir:

37. Makale: HASEDİN KÖTÜLÜĞÜ-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Ey iman sahibi, seni bir tuhaf görüyorum. Komşuna hasetli bir haldesin. Onun yemesini çekemiyorsun. İçmesinden hoşlanmıyorsun. Onun giydiği sana tuhaf geliyor. Evi gözünde büyüyor. Hanımı dahi senin için çekilmez bir dert oluyor. O mevla nimeti içinde zengin olmuştur. Onun zenginliğinde bir türlü hoşluk bulamıyorsun. Bu hallerin neden oluyor. Bilmiş olman gerekir ki, bu halin iman… Read More 37. Makale: HASEDİN KÖTÜLÜĞÜ-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Bunu derecelendir:

20. Makale: “SANA ŞÜPHE VERENİ BIRAK”

HADİS-İ ŞERİFİNİN AÇIKLANMASI Biri şüpheli, diğeri şüphesiz iki şey arasında kalırsan şüphesiz tarafı al, öteki tarafı bırak. Mümkün olduğu kadar şüpheli şeylerden kaç. Her hangi bir şeyin şüpheli tarafı kalmasa dahi kalbin razı değilse yine alma, bekle. Zuhurata tabi ol. Bilhassa manevi emirle yasak olduğu bildirilen şeyi yapma, emre uy. Sanki o yapacağın şeyle hiç… Read More 20. Makale: “SANA ŞÜPHE VERENİ BIRAK”

Bunu derecelendir:

8. Makale: ALLAH’A YAKINLIK-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Manevi bir hal içinde bulunduğun zaman başkasını isteme. İser daha altını, ister daha üstünü. Hiçbir makam arzu etme… Padişahın kapısına geldiğinde hemen içeri girmeği isteme Zorla içeri alınıncaya kadar bekle. Kendi isteğinle değil zorla içeri alınmalısın. Tekrar, takrar istemelisin. Pek nazlı da olma… İçeri girmek için mücerret izinle de yetinme. Seni tecrübe için olabilir, belki… Read More 8. Makale: ALLAH’A YAKINLIK-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Bunu derecelendir:

4. Makale: MANEVİ ÖLÜM-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Halkın malına göz dikmez, onların elindekinden kendini mustağni kılarsan, kötü isteklerin ölmeğe başlar. Böyle olunca sende hiçbir kötülüğe karşı meyil kalmaz. Bunlar hep Allah’ın yardımı ile olur. Bu inayet ve yardım sayesinde öyle bir hayata kavuşursun ki ondan sonar ölüm yoktur. Bundan bulacağın zenginlik tükenmez; verilen alınmaz… Rahatın bozulmaz… Hiçbir sevdiğinden mahrum olmazsın. Öğrendiğini unutmaz,… Read More 4. Makale: MANEVİ ÖLÜM-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Bunu derecelendir:

7. Makale: KALBİN HASTALIĞI-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Nefsini bırak! Ve ondan uzaklaş!.. Nisbi olarak kendine izafe ettiğin mülkten ayrıl!.. Hepsini Allah’a teslim et!.. Ve kalbin kapısında bekçi ol!.. Allah’ın dediklerini içeri al ve dediklerini kalbine sokma!.. Kötü istekleri kalbinden çıkardıktan sonra bir daha yaklaştırma!.. Bu şeytani arzuları kalbden çıkarmak, her halde ona uymamak ve daima muhalefet etmekle olur. Allah’ın iradesi dışında bir… Read More 7. Makale: KALBİN HASTALIĞI-A.Kadir GEYLANİ Hazretleri

Bunu derecelendir:

SULTAN-ÜL EVLİYA GAVSUL AZAM A. KADİR GEYLANİ HZ.

Futuhu’l Gayb – Abdulkadir/14. Makale- Velilere Uymak Sen nefsine, kötü arzularına taptıkça , velilerin derecesine çıkmayı isteme… Halbuki onlar yalnız Mevlaya kulluk ederler. Senin istediğin dünya, onlarınki ise ukba… Sen yalnız bu dünyayı görürsün, onlar yerin, göğün sahibini görürler. Sen halkla ünsiyet edersin, onlar daima Hak la olurlar… Senin kalbin, yerdekilere bağlı; onların kalbleri arşa… Read More SULTAN-ÜL EVLİYA GAVSUL AZAM A. KADİR GEYLANİ HZ.

Bunu derecelendir:

FENAFİLLAH,BEKABİLLAH MAKAMLARI

Tevhid Mertebeleri ikidir; 1- Fenafillah Mertebeleri 2- Bekabillah Mertebeleri Fenafillah Mertebeleri üç makamdır. 1- Tevhidi Ef al 2- Tevhidi Sıfat 3-Tevhidi Zat Bekabillah Mertebeleri ise dört makam olarak isimlendirilir. 1- Makamı Cem 2- Hazretül Cem 3- Cemül Cem 4-Ahadiyet (bu makam yalnız Peygamber efendimize ait olduğu için telkin edilmez. Edilse bile anlaşılmaz.) TEVHİDİ EFAL: Fenafillah… Read More FENAFİLLAH,BEKABİLLAH MAKAMLARI

Bunu derecelendir:

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua: Okunuşu: “Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur.” Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamdolsun. (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır.”  (Buhari: 11/96) Her Sabah Okunacak Dua: Okunuşu: “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.” Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin… Read More Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Bunu derecelendir: